НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТРешения № 637, 638, 639, 648, 649, 653 и 655 от 30.09.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

Решения № 637, 638, 639, 648, 649, 653 и 655 от 30.09.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №637 от Протокол №26 от 30.09.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, извън границие на урбанизираната територия за обект: „Външен водопровод за УПИ I-9083” , местност „Синетудис”, землище гр.Созопол.

o Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №638 от Протокол №26 от 30.09.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 000519, местност „Факуда”, землище с.Равадиново, общ.Созопол, с цел изграждане на „паркинг и трафопост” 

o Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №639 от Протокол №26 от 30.09.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 67800.3.48, местност „Мисаря”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда” . На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за „Второстепенна улица, ВиК и Кабелно трасе”, обслужващи и захранващи ПИ 67800.3.48, м.”Мисаря”, землище гр.Созопол.

o Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №648 от Протокол №26 от 30.09.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.54, ал.1, т.1 и т.4, чл.61, ал.1, т.1 от ЗГ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Кабел 20kV от ТП”Герените” до ЖРС №239-7  на ВЛ 20kV „Алепу”,  Община Созопол

o Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №649 от Протокол №26 от 30.09.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 67800.50.143, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „вилна сграда” . На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за „Второстепенна улица, ВиК и Кабелно трасе”, обслужващи и захранващи ПИ 67800.50.143, м.”Куку баир”, землище гр.Созопол.

o Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №653 от Протокол №26 от 30.09.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 67800.8.159, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „жилищна сграда” . На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за „Второстепенна улица, ВиК и Кабелно трасе”, обслужващи и захранващи ПИ 67800.8.159, м.”Буджака”, землище гр.Созопол.

o Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №655 от Протокол №26 от 30.09.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ЧИ на ПРЗ в обхват на урегулирани поземлени имоти I10256 и III10233, по плана на м.”Мапи”, землище гр.Созопол, с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота в един нов УПИ I10233,10256, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.

o Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031