НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТРешения № 601, 602, 603 и 604 от 31.07.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

Решения № 601, 602, 603 и 604 от 31.07.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №603 от Протокол №25 от 31.07.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПП за обект: „Довеждащ кабел 20 kV от същ. ж.р. стълб до ПИ 107, м.”Росенец”, захранващ поземлен имот №107, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №601 от Протокол №25 от 31.07.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПП за обект: „Второстепенна улица, осигуряваща достъп до  поземлени имоти №107 и №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол”

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №602 от Протокол №25 от 31.07.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП-ПП за обект: „Довеждащ кабел 20 kV от същ. ж.р. стълб до ПИ 148, м.”Росенец”, захранващ поземлен имот №148, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Росенец”, землище с.Росен, общ.Созопол.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

  • Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №604 от Протокол №25 от 31.07.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на:
  1. Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ67800.1.332 и ПИ67800.1145,  местност „Соленки”, землище гр.Созопол, с цел изграждане на „Съоръжения за спорт и атракции и заведения за хранене”
  2. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти идентификатори 67800.1.332 и 67800.1.145, местност „Соленки”, землище гр.Созопол.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930