НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТРешение № 509/24.04.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

Решение № 509/24.04.2013 г. на Общински съвет гр. Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

      Община Созопол /ЕКАТТЕ - 67800/, обл.Бургас, на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ съобщава , че в Д ържавен вестник , брой 53 от 18.06.2013 г. е обнародвано Решение № 509/24.04.2013 г. на Общински съвет гр.Созопол , за одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с отреждане „За водоем” , обхващащ част от м. ”Външна чешма” и м. ”Кайряка”, попадаща в извън регулационните граници на гр.Черноморец, и включващ имоти с номера 81178.36.273; 81178.36.274; 81178.36.276; 81178.36.354 и пътна връзка с ширина 6 метра, като с проекта се обособява нов УПИ ІІ-273,274,276,354, със следните градоустройствени параметри: Кинт 0,5; Пзастр. 45%; Мин.озел.пл. 30%, като се запазва съществуващата сграда /водоем/ и ново застрояване в имота не се предвижда.

      С Решение № 405/26.02.2013 г. на Общински съвет гр.Созопол, проекта е обявен като общински от първостепенно значение.

      Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Созопол до Административен съд гр.Бургас.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031