НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗАПОВЕД- шум

ЗАПОВЕД- шум

На основание чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.7 и чл.7б, от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, при следните мотиви:

1. Настъпилият туристически сезон 2013г., в населените места и селищни образования на територията на гр.Созопол, гр.Черноморец и с.Равадиново

2. Постъпили оплаквания за нарушаване на обществения ред на територията на гореизброените селища чрез използване на висока музика в заведения в близост до домове и хотели.

3. За осигуряване спокойствие и почивка на жители на общината и туристи при случаите, когато се извършват дейности от стопански и битов характер предизвикващи шум, независимо от произхода му в  жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите

I.НАРЕЖДАМ:

1.На основание чл.7, ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях се ЗАБРАНЯВА в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 07.00 часа.

2. На основание чл.7б, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси от месец май до месец септември включително се ЗАБРАНЯВА след 23.00 часа до 07.00 часа.

II.НАРЕЖДАМ:

Работното време на ЗХР се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинска администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 00.30 часа при изпълнение на условията на чл.7б, ал.3 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност .

Въз основа на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол се подава заявление от управителя на ЗХР.

На основание чл.29 и чл.30 от горецитираната Наредба, на нарушителите ще бъдат съставени актове за административно нарушение и ще бъдат налагани глоби, съответно имуществени санкции, съобразно степента на извършеното нарушение.

Контрол по настоящата Заповед възлагам на Директор Д-ция „ИДМДТ” – Калина Павлова, на Ирена Николова – гл.експерт „ТД” отдел  „ИД” , на Началник  РУП – Созопол – гл.инспектор Дойчин Янев.

Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставяне на информационното табло в сградата на общинска администрация и други подходящи места.

Препис от настоящата Заповед да се изпрати до РУП-Созопол за сведение и оказване на контрол и съдействие по изпълнението и.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

Съгласувал:

Божана Вълкова –Чампарова

Юрисконсулт – Община Созопол

Изготвил:

Калина Павлова

 

Директор Дирекция „ИДМДТ”

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031