НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбщина Созопол обявява конкурс за длъжността: Ръководител /Директор/ на Общинско горско предприятие – Созопол

Община Созопол обявява конкурс за длъжността: Ръководител /Директор/ на Общинско горско предприятие – Созопол

232px-Coat of arms of Bulgaria svg 

О Б Щ И Н А    С О З О П О ЛНа основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 8-Z-554/14.05.2013г. на кмета на Община Созопол,

 

ОБЯВЯВА

 

конкурс за длъжността 

Ръководител /Директор/ на Общинско горско предприятие – Созопол при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:

  • висше лесовъдско образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
  • трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от седем години, придобит след завършване на висшето образование;
  • кандидатът да е вписан в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика.

2. Начин на провеждане на конкурса: по документи и интервю

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурса – свободен текст;

- декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса  и/или с членовете на екипа за работа по проекта;

-  заверени от кандидата копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността и естеството на трудовия стаж/професионалния опит;

- удостоверение за вписване на кандидата в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика;

- други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността.

4. Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник, в деловодството на Община Созопол.

5. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол и Отдел „Бюджет и човешки ресурси” и на сайта на Община Созопол; тел. за връзка 0550/2-57-11.

7. Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031