НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбявление по чл 124б ал. 2 от ЗУТ - 6 бр. решения на Общински съвет Созопол

Обявление по чл 124б ал. 2 от ЗУТ - 6 бр. решения на Общински съвет Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:

 

  •  с Решение №507 от Протокол №22 от 24.04.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън  границите  на  населените  места: „Второстепенна улица от осова точка 468 до осова точка 467”, осигуряваща достъп до поземлени имоти с идентификатори 67800.42.80 и 67800.42.77, местност „Мапи”, землище гр.Созопол.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

  •  с Решение №508 от Протокол №22 от 24.04.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ и във връзка с чл.45, ал.3, т.1, ал.2, т.9 и ал.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП – план регулация и застрояване за промяна на предназначението и урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 63015.504.97 (по предходен план №120) и 63015.504.86 (по предходен план №121), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Ново селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол, с цел изграждане на „Вилни сгради” и  ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на населените места за „Второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе”, обслужващи и захранващи поземлени имоти с идентификатори 63015.504.97 (от предходен план №120) и 63015.504.86 (от предходен план №121), зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Ново селище”, с.Атия, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

  •  с Решение №511 от Протокол №22 от 24.04.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Външен водопровод за урегулиран поземлен имот IV-127082, местност „Кривия цер”, землище с.Росен, общ.Созопол”, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №63029.0.309, №63029.127.121, №63029.127.120, №63029.127.083 и №63029.127.082, местност „Кривия цер”, землище с.Росен, общ.Созопол.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

  •  с Решение №512 от Протокол №22 от 24.04.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5 и ал.7 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица осигуряваща достъп до поземлен имот 81178.1.83, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол”, с трасе в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 81178.1.297, 81178.1.298, 81178.1.332,  81178.1.331,  81178.1.299,  81178.1.300, местност „Мокро скала, 81178.1.86 и 81178.1.85, местност „Митков мост”,   81178.1.21,  81178.1.22 и 81178.1.83, местност „Атия”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.    

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

  •  с Решение №517 от Протокол №22 от 24.04.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.54, ал.1,т.5, чл.61, ал.1, т.1 от ЗГ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Водопровод за почивен дом, сгради и обслужваща сграда в УПИ I-937, по КК идентичен с ПИ 67800.35.101, горска територия, местност „Света Марина", землище гр.Созопол, с трасе и сервитут в обхват на поземлени имоти: №67800.35.105, №67800.35.69, №67800.35.43 и №67800.35.101, горска територия местност „Света Марина", землище гр.Созопол.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

  •  с Решение №519 от Протокол №22 от 24.04.2013 година, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,  чл.124а, ал.1,ал.5, и ал.7 от ЗУТ, чл.73, ал.1,т.2, чл.75, ал.2 и ал.3 от ЗГ, Общински съвет – Созопол допуска изработването на  ПУП - парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места: „Второстепенна улица с осови точки 133-134”, осигуряваща достьп до поземлен имот с идентификатор 67800.35.101, горска територия, местност „Света Марина", землище гр.Созопол, с трасе в обхват на поземлени имоти: №67800.35.97 и  №67800.35.101, местност „Света Марина", землище гр.Созопол.

 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2021
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930