НачалоОбяви и съобщенияОбявиСъобщение за конкурс за длъжността "Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства" - гр. Черноморец

Съобщение за конкурс за длъжността "Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства" - гр. Черноморец

О Б Щ И Н А    С О З О П О Л

 

 

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 8-Z-92/11.01.2013г.на кмета на Община Созопол

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция /за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/-град Черноморец

 

при следните условия:

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

?минимална образователна степен "магистър" в професионално направление от области "социални дейности", „терапия” и „рехабилитация”, „психология” и „логопедия” свързано с естеството на проекта;

?компетентност и опит при:

- прилагане на индивидуални и групови подходи за терапия и в обучението и интерактивни техники и технологии;

- опит в терапията, рехабилитацията и социалната интеграция на деца с комуникативни нарушения в областите на логопедията, неврологията, психотерапията, арт и музикотерапията, социалната работа;

- прилагане на презентационни учебни материали с оглед на спецификата на целевата група;

- изготвяне програми, учебни и информационни материали, които ще се мултиплицират и използват в дейността.

2. Начин на провеждане на конкурса: по документи и интервю

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурса – свободен текст

- декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса  и/или с членовете на екипа за работа по проекта.

- заверени от кандидата копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността и естеството на професионалния опит;

- други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността

4. Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник, в деловодството на Община Созопол.

5. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол и Отдел „БЧР” и на сайта на Община Созопол, тел. за връзка 0550/2-57-11.

7. Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите при подаване на документите.СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

 

за длъжността: Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция /за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/ обявен със заповед № 8- Z-92/11.01.2013 г. на Кмета на Община Созопол.


Конкурсната комисия, определена със 3аповед № № 8-Z-202/18.02.2013г. на Кмета на Община Созопол реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Димитър Йорданов Станев

2. Лидия Господинова Иванова

3. Красимира Николова Стаматова

Конкурсът с  кандидатите ще се проведе на дата: 27.02.2013г. от 14,00ч. в сградата на Община Созопол, за което те ще бъдат уведомени предварително чрез телефонен разговор или чрез e - mail.


СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


за длъжността: Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция /за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/ обявен със заповед № 8- Z-92/11.01.2013 г. на Кмета на Община Созопол.


Конкурсната комисия, определена със 3аповед № № 8-Z-202/18.02.2013г. на Кмета на Община Созопол реши:

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  

Име, презиме, фамилия

Причини за недопускане

Николай Филипов Филипов

Не са представени документи удостоверяващи изпълнението на изискването за ? образование: висше; ? минимална степен – магистър, необходимо за заемането на конкурсната длъжност

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

 Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция /за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/ обявен със заповед  № 8- Z-92/11.01.2013 г. на Кмета на Община Созопол.

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Окончателен резултат

1.

Лидия Господинова Иванова

24.33

2.

Красимира Николова Стаматова

21.66

3.

Димитър Йорданов Станев

20.33

 


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930