НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаОбявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП

Обявление - заповеди за допускане изработването на проекти за ПУП

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че:

 

  • със Заповед №8-Z-1203/08.10.2012 година, Кмета на Община Созопол  допуска изработването на проект за ПУП- парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, улична регулация  на  улица  с  осови  точки  673-672-671-670-669-668-667-666-665-46-45-44-43-42-41-575-40, осигуряваща достъп до поземлен имот №159, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Митков мост”, землище гр.Черноморец, общ.Созопол;
  • със Заповед №8-Z-1204/08.10.2012 година, Кмета на Община Созопол  допуска изработването на проект за ПУП- парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, улична регулация  на  улица  с  осови  точки  2-3-19-20-21-33-35-36-37-38, осигуряваща достъп до поземлен имот №67800.50.60, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност „Куку баир”, землище гр.Созопол, общ.Созопол;
  • със Заповед №8-Z-1205/08.10.2012 година, Кмета на Община Созопол  допуска изработването на проект за ПУП- парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Път II – 99 „Вариант   Алепу”   II   етап   от   км 20+867   до   км 29+327,   кръстовище   при  км 29+108.78” в землище гр.Созопол, обл.Бургас;
  • със Заповед №8-Z-1206/08.10.2012 година, Кмета на Община Созопол  допуска изработването на проект за ПУП- парцеларен план за  елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна разпределителна мрежа за разпространение на телевизионни и радио сигнали с.Атия – подземна и въздушна мрежа” в обхват на неурегулирани поземлени имоти №81178.40.358 и №81178.40.360, землище гр.Черноморец, общ.Созопол.
  • със Заповед №8-Z-1207/08.10.2012 година, Кмета на Община Созопол  допуска изработването на проект за ПУП- план регулация и застрояване, за промяна предназначението на земеделска земя, представляваща неурегулиран поземлен имот 134.140, зона по §4 от ЗСПЗЗ,  местност Карна баир”,  землище  с.Крушевец, общ.Созопол, попадащ по предвижданията на проекта за изменение на ОУП в рекреационно устройствена зона за вилен отдих,  извън граници на населени места за изграждане на вилни сгради и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за обекти: улица – осигуряваща достъп до имота, трасета на Ел и ВиК мрежи.         
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

април 2018
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30