НачалоОбяви и съобщенияОбявиКОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

КОНКУРС

ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

 

 

МИРГ “ПРИМОРСКО – СОЗОПОЛ - ЦАРЕВО“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИСИИ ЗА ИЗБОР на проектни предложения подадени в рамките на Местната стратегия за развитие на Рибарска област „Приморско – Созопол - Царево”, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

 

1.Изисквания към кандидатите :

  • Да са физически лица;
  • Да не са осъждани за престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
  • Да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;
  • Да не са свързани лица с членове на управителния съвет на сдружението, с членове на комисията провеждаща избора на външни експерти или със служители на ръководна длъжност в сдружението. Свързани са лица, между които съществува някое от следните отношения:

А) роднини по права линия без ограничение;

Б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

В) роднини по сватовство - до втора степен включително;

Г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

Д) съдружници;

  • Да имат висше образувание минимална степен бакалавър и опит по специалността, за която кандидатстват минимум пет години;

2.Необходими документи :

  • Автобиография Европейски формат
  • Копие от трудова книжка или други документи доказващи професионалния опит – представя се копие, а при подписване на рамково споразумение оригинала за сверяване на данните.

3.Управителният съвет определя специалностите по които ще наема външни специалисти на база на очакваните проекти и направените проучвания;

 

4.Комисията прави подбор по документи и предлага за одобрение и подписване на рамково споразумение с избраните кандидати;

5.Комисията подрежда избраните външни експерти в списъци според техните специалности по реда на подаване на документите; 

6.Избора на външен експерт се прави от списъка по съответната специалност по реда на тяхната подредба. След използването на всички експерти от списъка се започва отначало.

Необходимите документите, следва да бъдат представени лично в офиса на МИРГ „Приморско – Созопол - Царево”, намиращ се в: гр. Приморско, обл. Бургас, ул. „Ропотамо“ № 50 .

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930