НачалоПрофил на купувачаСъобщенияСъобщение за избран изпълнител по процедура - "Доставка и монтаж на оборудване на център от семеен тип в с. Атия, община Созопол"
  • ПДФ
  • Печат

              Във връзка с обявена от Възложител Община Созопол процедура по реда на Глава VIIIа от ЗОП и подадени оферти по процедура с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване на Център от семеен тип в с.Атия, община Созопол”,

осъществявани във връзка с проект  „С ГРИЖА КЪМ ДЕТЕТО, ПО ДОГОВОР BG161PO001/1.1-12/2011/002 ПО ОПРР, СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ - BG161PO001/1.1-12/2011 „ПОДКРЕПА ЗА  деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”,  Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“,

Ви съобщаваме, че е избран за изпълнител участникът “ПОМА ГРУП” ЕООД, гр.Бургас.

               Спечелилият кандидат да се яви в петнадесетдневен срок от получаване на уведомление за сключване на договора.

                Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документи по чл.47,ал.1 и ал.2 от ЗОП, издадени от компетентен орган.

     Преди подписване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнени условията на чл.42 т.3 от ЗОП.

Тел. за справки: 0550 25775

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2021
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930