НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява - продажба

Обява - продажба

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 203, т.2.1.от 18.05.2012г. Община Созопол открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Нива, с площ от 4000кв.м., трета категория, находяща се в местността ”Факуда”, представляваща имот № 000518 по плана за земеразделяне на з-ще с.Равадиново, общ.Созопол

 

Начална тръжна цена на имота е в размерна на 29030/двадесет и девет хиляди и тридесет лева /, без вкл.ДДС.

Стъпка за наддаване600,00лв., без ДДС.

Размер на депозита за участие в процедурата – 2900,00лева. Депозита се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBANBG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

Цена на тръжната документация58,06лв., без ДДС.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на  27.06.2012г.

Право на участие имат физически или юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол,  не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

 Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 27.06.2012год. Върху плика се отбелязват името на участника и предмета на търга.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта която определя спечелилия търга внася по сметка  на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД - IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с вкл.ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация, след предварителна заявка в определен от общинската администрация ден и час.

Търгът  ще  се проведе на  28.06.2012г. от 16.00 часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

            Допълнителна информация: тел.0550/ 25772; 25771

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930