НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеПроект за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол
  • ПДФ
  • Печат

Проект


Общински съвет Созопол приема следните изменения и допълнения в  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  цени на услугите на територията на община Созопол както следва:

             В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, заведения за социални грижи и други общински услуги се създава нов  член 34б, със следния текст:

           Чл.34б  (1)„Лицата ползващи комплексна услуга „Помощ в дома”  заплащат месечна такса съгласно Тарифа за ползване на социална услуга „Помощ в дома”, приложение № 1.

 (2) Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка.

(3) Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход и над определените в горната граница лимити, ползват услуги по проекта като заплащат пълната цена на услугата – 1.70 лв./час.

 (4) Таксата се начислява и събира от длъжностните лица в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж  при Общинска администрация Созопол и се внасят в извънбюджетна сметка по проекта на Общината до 15 - то число на месеца, следващ месеца за който се дължат. 

 

 

 

Приложение № 1 към чл.34б

      

Т А Р И Ф А

   

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА”ПОМОЩ В ДОМА”

 

 

 

Потребители, чийто доход е равен или по нисък от:

ДОХОД

 

Диференцирана

ставка за

потребителска

такса

1.Гарантирани минимален доход ГМД

65.00-129,99 лева.

0,17лв./час

2.Двукратния размер на ГМД

130,00-194,99 лева

0,19 лв./час

3.Трикратния размер на ГМД

195,00-259,99 лева

0,22 лв./час

4.Четирикратния размер на ГМД

260,00-324,99 лева

0,26 лв./час

5.Петкратния размер на ГМД

325,00-389,99 лева

0,31 лв./час

6.Шесткратния размер на ГМД

390,00 лв.

0,34 лв./час


 

Заключителни разпоредби:

 

§1 Не се считат за доход помощите, отпуснати на основание чл.6,7,8,8д и 10а от Закона за семейните помощи за деца.

 

      §2 При лицата до 18 г., които нямат лични доходи такса не се дължи.

 

      §3 Актуалният към момента ГМД е определен с ПМС №6 от 15.01.2009 г и е в размер на 65 лв. В случаите, когато е променен ГМД, при които е бил определен размерът на таксата, същият се актуализира.


scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31