НачалоАдминистративни актовеПроекти на нормативни актовеИзменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол

Изменения в Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на територията на община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

На основание чл.21, ал.2  от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  Общински Съвет –Созопол приема следните изменения в  Наредба е приета на 7-мо Заседание на Общински съвет – Созопол на 30.04.04г.  Раздел пети
„ Ветеринарно –санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни и птици” като текстове  със следното съдържание:

 


Чл.19. /изм, с Решение №666/02.10.09/ /изм. с решение №......../ ........./ (1) Забранява се отглеждането на селскостопански животни и птици в регулационните граници – град Созопол, град Черноморец и с.Равадиново, както и на разстояние до 300 метра от регулационните граници, а за останалите населени места територията на община Созопол важат следните ветеринарно санитарни изисквания:
1. ветеринарномедицинските, включително зоохигиенните изисквания към животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни и към люпилни;
2. задълженията на собствениците на животновъдните обекти и люпилните за изпълнение на изискванията по т. 1.
(2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат:
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до:
а) едно едро преживно животно (ЕПЖ) и приплодите му до едногодишна възраст;
б) пет овце майки или кози майки;
в) пет прасета за угояване кастрирани;
г) до три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст;
д) сто заека;
е) 50 възрастни птици;
ж) 100 бройлера.
2. при целогодишно пасищно отглеждане на ЕПЖ, дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни животни от уязвими, редки и застрашени местни (автохтонни) породи, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните


Чл.23. /изм. , приета с решение №......../ ........./ Отглеждането на селскостопански животни и птици в населените места и селищни образувания с изключение на разположените в землището на гр. Созопол , гр. Черноморец и с.Равадиново може да се извършва от собственици и наематели на недвижими имоти, съгласно изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Наредба №7/25.05.92 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

 

В Преходни и заключителни разпоредби (изм. , приета с решение №......../ ........./

§ 8. Приетите изменения в чл.19, ал.1 и чл.23 от Раздел V„ Ветеринарно –санитарни и зоохигиенни изисквания при отглеждане на животни и птици” влизат в сила от 01 ноември 2012г. В същия период собствениците на селскостопански животни и птици в регулационните граници на с.Равадиново следва да приведат личните си стопанства в съотвествие с наредбата.

 

§.9 Навсякъде в Наредбата думата „ село Черноморец” се заменя с „град Черноморец”
 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2020
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031