НачалоАдминистративни актовеЗаповеди на кметаЗ А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година

З А П О В Е Д №8-Z-390/05.04. 2012 година

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с правомощия по чл.133, ал.8 от Закона за устройство на територията и при следните мотиви:

1.Предвидена процедура, съгласно разпоредбата на чл.133, ал.7 и ал.8 от ЗУТ и получени в тази връзка указания от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

2.Възложен от МРРБ и разгледан от Общинки експертен съвет /Протокол №5/14.03.2007година/ проект за изменение на действуващ устройствен план на територията на Община Созопол

3. Заявление от Соня Колева Колева, гр.Бургас, ул.”Любен Каравелов”, №17, пълномощник на „БУЛ БУНКЕРИНГ” ЕООД, вх.№7-94-С-37/09.03.2012 година, относно искане за промяна предназначението на земя, представляваща неурегулиран поземлен  имот  №81178.46.41 /№353/, местност „Ачмите”,  землище гр.Черноморец, общ.Созопол

4.Отрицателно становище на ОЕС по т.1 от Протокол №6/14.03.2012година

5.Заповед №Z-386/08.05.2007година на Кмета на Община Созопол, за определяне на общи правила по процедура по допускане, изработване и одобряване на подробни устройствени планове на територията на зони “А” и “Б”, определени, съгласно чл.48б от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

6.Промяната на предназначението на поземлен имот №81178.46.41 /№353/, горски фонд, местност „Ачмите”,  землище гр.Черноморец, общ.Созопол, не отговаря на предвижданията на проекта за  изменение на Общия  устройствен план  и на основание чл.124, ал.2 и ал.3 от ЗУТ

Н Е   Д О П У С К А М:

Изработването на подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението на земя, представляваща неурегулиран поземлен имот №81178.46.41 /№353/, горски фонд, местност „Ачмите”,  землище гр.Черноморец, общ.Созопол.  На основание чл.133, ал.7, т.1 от ЗУТ инвестиционното намерение „смяна статута на земята”  на поземлен имот №81178.46.41 /№353/, горски фонд, местност „Ачмите”,  землище гр.Черноморец, общ.Созопол, не отговаря на предвижданията в проекта за изменение на ОУП, като същия попада в зона отредена за горска територия – „горски земи – широколистни гори” , което съответства на начина на трайно ползване на имота „друг вид дървопроизводителна гора”.

Заповедта да се обяви на всички заинтересувани лица по реда на ГПК и чл.130 от ЗУТ.

Същата може да се обжалва по реда на чл.149, ал.1 от АПК, пред Административен съд – гр.Бургас.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2018
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031