НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за търг Културен дом Созопол

Обява за търг Културен дом Созопол

На основание чл.69, ал.1от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe № 169 от 06.04.2012г.на Общински съвет Созопол, ,ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, находящи се на партерен етаж в сградата на „Културен дом”, разположена в ПИ № 67800.505.88, по кадастрална карта на гр.Созопол, стар идентификатор - УПИ ІІ-531, кв.29 по плана на гр.Созопол/, представляващи: офис с площ от 13/тринадесет/кв.м. и офис с площ 12/дванадесет/кв.м. /обособена част от коридорно пространство/

Начална тръжна цена на месечния наем, стъпка за наддаване и размер на депозита  както следва:

1. За офис с площ от 13/тринадесет/кв.м.,

- начална тръжна, месечна наемна цена – 297.00/ двеста деветдесет и седем /лв., без вкл.ДДС.

- Стъпка за наддаване – 29,00лв., без ДДС.

- Размер на депозитът за участие в процедурата – 29,00лева.

2. За офис с площ 12/дванадесет/кв.м. /обособена част от коридорно пространство/,

- начална тръжна, месечна наемна цена – 273/двеста седемдесет и три/лв., без вкл.ДДС.

- Стъпка за наддаване – 27,00лв., без ДДС.

- Размер на депозитът за участие в процедурата – 27,00лева.

Депозита се внася  по банкова сметка на Община Созопол - IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724.

Изисквания към кандидатите: да са лица търговци, по смисъла на чл.1 от Търговския закон; изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол; Да нямат парични задължения към  Община Созопол; Да са коректни партньори на Община Созопол и Да не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност.

Документи за участие в конкурса се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 14.05.2012г. за първа конкурсна сесия и до 12,00 ч. на 29.05.2012год. за втора  сесия.

Цената на тръжната документация за всеки обект е в размер на 20/двадесет/лв., без вкл.ДДС. Сумата е невъзстановима.

Предложения за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден от до 16.00часа на 14.05.2012г. за първа конкурсна сесия и до 16,00 ч. на 29.05.2012год. за втора  сесия.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на предложенията.

Търгът ще  се проведе на 15.05.2012г. от 13.30 ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук  и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, при ТБ”Инвестбанк”АД - IBAN: BG75 IORT 7378 3111 1563 00, сметка 7304, сумата предложена от него за първият месец  по договора, като се прихваща внесеният депозит за участие. Наемната цена за всеки следващ месец  се внася до 10/десето/число всеки следващ месец на срока по договора.

При неявяване на кандидат на първа тръжна сесия, повторна тръжна сесия ще се проведе на 30.05.2012 год. от 13,30 часа в сградата на общинска администрация Созопол.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25771

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ………..

/ П.Рейзи/

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930