НачалоСпорт и младежки дейностиСпортен календар

Община Созопол - Спортен календар

  • ПДФ
  • Печат

 

Спортен календар за 2017 година на Община Созопол

Основната цел и стратегия на Комисията по Младежки Дейности и Спорт към Община Созопол през настоящата 2017 година е чрез физическа култура и спорт да се създадът:

- Много добри условия за приобщаване на децата, младежта и широките слоеве от населението към здравословен начин на живот и постигане на физическа и психическа устойчивост.

- Възпитаване на нравствени и морални ценности, които са в основата за формиране мирогледа на съвременната младеж.

- Пълноценно използване на свободното време чрез физически занимания и спорт е най-добрия и ефективен начин за успешното противодействие с тютюнопушенето, наркоманията и другите социални деформации.

- Професионален подход към дейността на всички спортни клубове на територията на Община Созопол за постигане на високи спортни резултати и издигане престижа на Общината на държавно и международно ниво.

Спортните клубове на територията на Община Созопол

ФУТБОЛЕН КЛУБ "СОЗОПОЛ"

Основен спонсор на клуба Община Созопол - Субсидия за 2017 г.- 550 000лв.

Основна цел на ФК "СОЗОПОЛ" е да бъде притегателна сила за младите хора, които чрез най-популярния спорт да развият спортните си умения за постигане на здравословен и пълноценен начин на живот.През настоящата 2017г. ФК "СОЗОПОЛ" ще продължи израстването си в тактико- технически план и утвърждаването му като лидер в групата. Развитието му в дългосрочен план е професионалното му израстване и постигане на високо спортно майсторство. Професионален подход към детско-юношеската школа за откриване и израстване на талантливи местни кадри, които да са основата на мъжкия отбор.

Доизграждането и функциониране на футболната база като модерен спортен комплекс ще даде отлична възможност за реализиране на набелязаните цели.

ГРЕБЕН КЛУБ "СОЗОПОЛ"

Общинска субсидия за 2017г. - 25 000лв.

Усилията на клуба ще бъдат насочени към масовизацията на спорта и изграждане на личности за този благороден спорт. В настоящата година клубът ще работи за нови индивидуални шампиони, които да намерят място в юношеския национален отбор на България.

Утвърждаването им  като национални състезатели и успешното им класиране през тази година на Европейско и Световно първенство за юноши.

КАРАТЕ КЛУБ "БУШИ-ДО" ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

Общинска субсидия за 2017г.- 20 000лв.

Спортният клуб се обединява около идеята за развитие и популяризиране на спортната дейност на територията на Община Созопол. Направлението, в което работи е да обогати спортния облик на града. Да обучава както талантливи , така и всички обичащи този спорт.

Да спомогне за развитието на младите хора и за изграждането на личности с добро самочувствие, самодисциплина и целенасоченост. Както и постигане на високи резултати в състезанията от вътрешния и международен календар на Асоциацията Българско Карате- До (Киокушин).

КАРАТЕ КЛУБ "ШОГУН"

Общинска субсидия за 2017г. - 10 000лв.

Основна цел на карате клуб "ШОГУН" е свързана с пълната реализация на социалните функции на физическата култура и спорта за укрепване здравето, нравственото възпитание на децата и подрастващите. Увеличаване броя на занимаващите се със спорт и изкуство в Карате-до във всичките му разновидности и създаване на условия за постигане на високи спортни резултати.

СПОРТЕН КЛУБ "КИБОРГ"

Общинска субсидия за 2017г. — 5 000лв.

Основна цел на СК "КИБОРГ" през настоящата година е привличането на максимален брой подрастващи за системно занимание с различни форми на спорт . За поддържане и развитие на физическата им дееспособност , за отмора и развлечение. За създаване на навици и природосъобразен начин на живот още в ранна юношеска възраст като начин на противодействие на негативните аспекти на ежедневието и осъзнаване на физическата активност като субективана необходимост.

Спортният клуб предоставя стопанисваната от тях материална база за безплатен достъп на ученици от Община Созопол.

 

СПОРТЕН КЛУБ "ОЛИМП"

Общинска субсидия за 2017г. - 5 000лв.

Цел на СК "ОЛИМП" е разширен обхват и създаване на мотивация сред младежта за участие в системна спортна дейност, за изява и постигане на лични резултати. Подобряване на физическата дееспособност на учащите се, разннообразяване и осмисляне на свободното им време , като противодействие на негативните явления в обществото.

Безплатен достъп на учениците и всички спортни клубове от Община Созопол до материалната база.

"ОБЩИНСКИ ЯХТ КЛУБ СОЗОПОЛ"

Общинска субсидия за 2017г. - 20 000лв.

Цялата дейност на клуба е подчинена на идеята да се развива ветроходния спорт в обществена полза като целите са насочени към възпитаване на децата и младото поколение в любов към морето и ветроходството. Приобщаване и обучение във ветроходни умения на максимален брой деца от Общината като им се даде основа за бъдещо професионално развитие свързано с морето.

Сформиране на представителен детски отбор, който да гони високи спортни резултати и нареждането на град Созопол на полагащото му се челно място сред ветроходните центрове.

ФК "РОСЕН" С.РОСЕН

Общинска субсидия за 2017г. – 5 000лв.

Целта на клуба е масово популяризиране на футбола сред детско-юношеската възраст. Изграждане на морално-волеви ценности сред младите хора. Футболните занимания да водят до положителни резултати в психологично, социално и спортно направление. Да доразвие, вродените индивидуални качества на подрастващите. Откриване на футболни таланти и привличането им към ФК "СОЗОПОЛ".

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "НИКОЛА СТАНЧЕВ"

С.РАВНА ГОРА

Общинска субсидия за 2017г. - 25 000лв.

Основна цел на клуба е популяризирането на борбата като най-обичаният традиционен български спорт. Четирите центъра по борба, с който разполага Община Созопол усилено привличат младите хора в пълноценни занимания и изграждане на психическата им и волева устойчивост. Спортните цели на клуба са класиране на призови места от Републиканско първенство и Международни турнири.Участието на състезателите ни на Европейското и Световно първенство за юноши.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВАНЕ "БРИЗ"

КЛОН ГР.СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2017г. - 10 000лв.

Основна цел на клуба е популяризирането на плуването като най-обичаният популярен спорт от морските дисциплини. С модерният плувен басейн с който разполагаме ще бъдат привлечени много деца с които младите треньори от клуба ще подготовят за израстването им като добри състезатели в този спорт.

ОБЩИНСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР

ГР.СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2017г. - 5 000лв.

Целта на водолазния център е подготовка на водолази, чрез провеждане на курсове, изготвяне на учебни програми, методични ръководства и други учебни материали свързани с обучението. Това ще се осъществява чрез приобщване и обучение във водолазни умения на максимален брой деца от Общината, като ги възпитава в любов към морето.

СПОРТЕН КЛУБ „СПАРТАК”

ГР. СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2017 г. – 5 000 лв.

Поставените цели за тази година пред клуба са - популяризиране на спорта сред младите хора .

Заниманията по ЕММА- свободни бойни изкуства се провеждат в две посоки. Едната е постигане и поддържане на спортна форма, добиване на самочувствие и способност за самозащита, а другата подготовка е изграждане на състезатели за участие в призово класиране в състезанията от вътрешния спортен календар.

ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩНИ СЪСТЕЗАНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

- Областно първенство по хандбал, момчета 6,7,8 клас зала "Младост" гр.Бургас

- Областно първенство по баскетбол,момичета 5,7 клас – зала "Бойчо Брънзов" гр. Бургас

- Участие на турнира по футбол за деца "Данониада" - ст. "Черноморец", гр.Бургас

- Областно първенство по лека атлетика 5,7 клас СК ж.к Славейков гр.Бургас

Всички спортни състезания по календара на училищата в Община Созопол.

ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ  100 000 лв. ЗА МАСОВИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

 ЯНУАРИ

06.01.2017г.

Богоявление- Йорданов ден - хвърляне на кръста

Организатор: Община Созопол

 ФЕВРУАРИ

05.02.2017г.

 Турнир по карти (белот) с.Крушевец,

Турнир по карти (белот) с.Индже Войвода

Организатор: Община Созопол

12.02.2017г.

Турнир по карти (белот) с.Равадиново

Турнир по карти (белот) гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

19.02.2017г.

Турнир по карти (белот) с.Зидарово

Турнир по карти (белот) с.Габър

Турнир по карти (белот) с.Атия

Организатор: Община Созопол

26.02.2017г.

Турнир по шах гр.Черноморец

Организатор: Община Созопол

 

МАРТ

03.03.2017г.

Турнир по плуване по случай Националния празник - Освобождението на България от турско робство - общински басейн гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

04.03.2017г.

Тодоров ден- конни надбягвания (кушии)    Състезание по Off road -автомобили

Организатор: Община Созопол.

12.03.2017г.

Турнир по карти (белот) гр.Черноморец

Организатор: Община Созопол

12.03.2017г.

Турнир по шах с.Атия

Организатор: Община Созопол

11-12.03.2017г.

Областно п-во по хандбал 5-7клас за ученици – гр.Бургас,

 12.03.2017г.

Турнир по по карти (белот) с.Равна Гора

Организатор: Община Созопол

12.03.2017г.

Турнир по карти (белот) с.Росен

Организатор: Община Созопол

.03.2017г.

Областно първенство по баскетбол за ученици 5-7клас – гр.Бургас

22.03.2017г.

Първа пролет - училищен спортен празник Крос Освобождение

Ораганизатор: Община Созопол

АПРИЛ

13.04.2017г.

Спортен празник с.Зидарово

Организатор: Община Созопол

.04.2017г.

Областно първенство по лека атлетика/момчета и момичета/ за ученици 5-7клас – гр.Бургас Организатор: Община Созопол

08-09.04.2017 г.

Предвеликденски турнир по тенис на маса – Олимпийска база, гр. Созопол

Организатор: Община Созопол

 22-23.04.2017г.

Общински турнир по футбол на малки врати за ученици 5-7клас – гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

МАЙ

01.05.2017г.

Празник на с.Равна гора - народни борби

Организатор: Община Созопол

05.05.2017г.

Празник на с.Присад - народни борби

Организатор: Община Созопол

06.05.2017г.

Херделезе-празник на ромите - народни борби и конни надбягвания

Организатор: Община Созопол

09.05.2017г.

Лекоатлетически крос и щафета в чест деня на Европа – гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

13-14.05.2017г.

Празник на с.Зидарово - народни борби

Организатор: Община Созопол

16-17.05.2017г.

Спортен празник със служителите на Община Созопол в чест  на Националния ден на спортиста

Турнири по футбол, народна топка, игри бързи смели сръчни и фитнес занимания

Организатор: Община Созопол

19.05.2017г.

Спортен празник на СОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ – гр.Созопол - Майсторско каране на велосипеди и развлекателни игри

Организатор: Община Созопол

23-24.05.2017г.

Празник на с.Росен - народни борби и и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

ЮНИ

03.06.-04.06.2017г.

Общински турнир по футбол на малки врати за мъже – гр.Черноморец

Организатор: Община Созопол

.06..2017г.

Празник на гр.Черноморец- народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

15.06.2017г.

Закриване на учебната година – училищни спортни състезания

Демонстративен турнир по плуване и др. Водни занимания в закрития плувен басейн

Организатор: Община Созопол

06.2017г.

Празник на с.Равадиново - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

Празник на с.Габър - народни борби

Организатор: Община Созопол

17 -18.06.2017 г.

Тернир по плажен футбол – плаж „Хармани” – гр. Созопол

Откриване на летния сезон

Организатор: Община Созопол

24-25. 06.2017г.

Турнир по плажен волейбол гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

ЮЛИ

01-02.07.2017г.

Ветроходна регата „Света Марина“ гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

16-17-18.07.2017г.

СВЕТА МАРИНА - ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА ГР.СОЗОПОЛ

Спортни мероприятия в чест на празника на града

- Традиционен плувен маратон

- Водолазни гмуркания

- Демонстрации с джетове

- Народни борби

- Демонстрация на Общинските клубове по ветроходство и гребане

Организатор: Община Созопол

22.07.2017г.

Турнир по подводен спортен рибилов „Света Марина“ гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

30.07.2017г.

Международен турнир по силов трибой – Амфитеатър, гр. Созопол

Организатор: Община Созопол

 АВГУСТ

06.08.2017г.

Празник на с.Индже Войвода - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

20.08.2017г.

Празник на с.Вършило - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

СЕПТЕМВРИ

02.09.-03.09.2017г.

Празник на с.Атия - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

03.09.2017г.

Ретро парад на автомобили гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

09-10.09.2017 г.

Турнир по плажен футбол – Централен плаж, гр. Созопол

Организатор: Община Созопол

16-17.09.2017г.

Турнир по плажен волейбол – закриване на летния сезон, плаж „Хармани“-гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

23-24.09.2017г.

Празник на с.Крушевец - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

09. – .10.2017 г.

Турнис по тенис на корт „Санта Марина Къп”

В-с „Санта Марина” – гр. Созпол

ОКТОМВРИ

.10.2017г.

Лекоатлетическа щафета „За силата на Българския дух“ – 100год. От Първата световна война

Организатор: Община Созопол

11-12.10.2017г.

Турнир по плуване – Общински басейн, гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

НОЕМВРИ

18-19.11.2017г.

Общински турнир по баскетбол за ученици 5-6клас/момичета/ - гр.Черноморец,   за определяне отбора който ще участва  в Областното първенство по баскетбол в гр.Бургас –

Организатор: Община Созопол

ДЕКЕМВРИ

02-03.12..2017г.

Предколеден спортен детски празник  

Организатор: Община Созопол

09.-10.12.2017г.

Предколеден турнир по тенис на маса гр.Созопол/ Олимпийска база/

Организатор: Община Созопол

09.-10.12.2017г.

Предколеден турнир по по карти (белот) – гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

14.12.2017г.

БАЛ НА СПОРТИСТА

Награждаване  на  най-добрите спортисти на Община Созопол за 2017г.

Организатор: Община Созопол

Обща Общинска субсидия за 2017г. - 785 000лв.

Телефон за контакт: Община Созопол - 0550/25712

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

Програмата на КМДС за развитието на спорта през периода 2014-2020г. е възстановяване, запазване и разкриване на традиционни спортни мероприятия и включването им в националния и международен календар.

Активно включване на младите хора в обществения живот и партньорство с местната власт.

Създаване на младежка инициативна група като нестопанска организация, която да обедини младите хора и да изготви план за младежки дейности, които Общината да подкрепи и да осигури финансирането й.

Превръщане на затворените училища в селата в зелени училища и летни лагери, даващи възможност на децата за провеждане на пълноценни културно-спортни мероприятия. Финансова и морална подкрепа от цялата наша спортна общественост на ФК Созопол за израстването му като професионален футболен клуб, заемащ достойно място в най- високия ешалон на българския футбол.

Подпомагане и професионален подход към детско- юношеската школа, неразривна част от представителния  ни тим.

Финансова и материална подкрепа за всички спортни клубове на територията на Община Созопол.

Компетентно отношение и разбиране за нуждите на всеки клуб и решаване на най-неотложните  им  проблеми.

Тясно сътрудничество с МФВС за кандидатстване на спортните ни клубове за усвояване на финансови средства по програмите:

- Спорт за децата в свободното време Програмата е актуална от 01.02.2017г. до 01.01.2018г.

- Научи се да плуваш - безплатно начално обучение по плуване на деца.

Програмата е актуална от 01.03.2017г. до 31.12.2017г.

- Развитие на спорта сред учащите 2017г. -2018г.

Пряк контакт на спортните клубове с техните федерации за допълнително подпомагане от всяко едно естество.

Всички тези цели, които сме си поставили и за успешната им реализация са неразривно свързани с освежаване и модернизиране на всички спортни съоръжения, терени и игрища с които разполага Община Созопол.

Доизграждане на започнатите и изграждане на всички спортни обекти по проекти включени по програмата: „Градим Община Созопол 2014-2020г."

-  След цялостно завършване и модернизиране на градският стадион по футбол и изграждане на прилежащите към него футболни игрища и постройки и оформянето му като модерен спортен комплекс, отговарящ на всички изисквания за провеждане на спортни мороприятия от най- висок ранг.

- Пълноценна подготовка на футболните клубове от най- високо местно и международно ниво.

- Съвместното ни сътрудничество с Олимпийска спортна база, като една от най-добрите морски спортни бази за провеждане на пълноценна физическа и тактико-физическа подготовка на много елитни клубове и национални отбори.

Тази инфраструктура се намира в съседство с нашия градски стадион.

Съвместната дейност  на тези два спортни центъра ще се получи невероятен многофукционален спортен комплекс.Успешното реализиране на всичко това несъмнено ще издигне нивото на Община Созопол и отвърждаването на града като желана спортна – дестинация.Предоставяне на отлични възможности за развитие на спортния туризъм.

- Добра практика са изградените футболни игрища в гр.Черноморец 2014г. , с.Росен  и с. Равадаиново 2015 г., с цел провеждане на тренировъчния процес на футболистите и активно занимание на децата и подрастващите с популизиране  на масовия спорт.

- Ремонтиране и освежаване на футболните игрища и площадки в с.Атия, с.Равна гора

- Изграждане на спортен комлекс с. Крушевец с цел активно занимание на децата и подрастващите с масовия спорт.

- След преминаването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в СОУ през 2013г. са привлечени  повече ученици от селищната ни система, да продължат образованието си.

- Освежаване на физкултурния салон в училището и изграждане на втори такъв, отговарящ на съвремените изисквания за провеждане на спортни занимания и физическа подготовка на спортните клубове.

- Оборудване и освежаване с нови настилки на двете игрища в училището.

- Обезпечаване на дейността на басейна в СОУ „Св. св. Кирил и Методий" за провеждане на пълноценни занимания от спортен и развлекателен характер.

- След подписването на дългосрочен договор с в.с „Санта Марина" гр. Созопол се ползва от гражданите на гр.Созопол за масова физкултура, спортният комплекс състоящ се от двоен тенис корд, две спортни игрища и прилежаща към тях пристройка, вело алея, пешеходна пътека, детска площадка и амфитеатър.

- Освежаване на залите по борба с.Зидарово и с.Росен

Въпреки големите реализирани проекти до момента в областа на спорта, се чувства липсата на комбинирани спортни площадки за тенис, волейбол, баскетбол и мини футбол. Остро се чувства нуждата от тенис-кортове и поставяне на фитнес уреди на открито в гр.Созопол, гр.Черноморец и всички останали населени места от Общината където има условия за ползване.

Ценейки всичко постигнато до тук и високите цели, които сме си поставили за периода 2014-2020г. са немислими без щедрата, финансова и морална подкрепа на Община Созопол в лицето на кмета на общината г-н Панайот Рейзи.

Секретар КМДС Петър Христов

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

attОбщина Созопол уведомява, че от 01.08.2018 г. има нови банкови сметки. Обслужваща банка е Централна кооперативна банка. Сметките са публикувани тук.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2019
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728