НачалоСпорт и младежки дейностиСпортен календар

Община Созопол - Спортен календар

  • ПДФ
  • Печат

 

Спортен календар за 2017 година на Община Созопол

Основната цел и стратегия на Комисията по Младежки Дейности и Спорт към Община Созопол през настоящата 2017 година е чрез физическа култура и спорт да се създадът:

- Много добри условия за приобщаване на децата, младежта и широките слоеве от населението към здравословен начин на живот и постигане на физическа и психическа устойчивост.

- Възпитаване на нравствени и морални ценности, които са в основата за формиране мирогледа на съвременната младеж.

- Пълноценно използване на свободното време чрез физически занимания и спорт е най-добрия и ефективен начин за успешното противодействие с тютюнопушенето, наркоманията и другите социални деформации.

- Професионален подход към дейността на всички спортни клубове на територията на Община Созопол за постигане на високи спортни резултати и издигане престижа на Общината на държавно и международно ниво.

Спортните клубове на територията на Община Созопол

ФУТБОЛЕН КЛУБ "СОЗОПОЛ"

Основен спонсор на клуба Община Созопол - Субсидия за 2017 г.- 550 000лв.

Основна цел на ФК "СОЗОПОЛ" е да бъде притегателна сила за младите хора, които чрез най-популярния спорт да развият спортните си умения за постигане на здравословен и пълноценен начин на живот.През настоящата 2017г. ФК "СОЗОПОЛ" ще продължи израстването си в тактико- технически план и утвърждаването му като лидер в групата. Развитието му в дългосрочен план е професионалното му израстване и постигане на високо спортно майсторство. Професионален подход към детско-юношеската школа за откриване и израстване на талантливи местни кадри, които да са основата на мъжкия отбор.

Доизграждането и функциониране на футболната база като модерен спортен комплекс ще даде отлична възможност за реализиране на набелязаните цели.

ГРЕБЕН КЛУБ "СОЗОПОЛ"

Общинска субсидия за 2017г. - 25 000лв.

Усилията на клуба ще бъдат насочени към масовизацията на спорта и изграждане на личности за този благороден спорт. В настоящата година клубът ще работи за нови индивидуални шампиони, които да намерят място в юношеския национален отбор на България.

Утвърждаването им  като национални състезатели и успешното им класиране през тази година на Европейско и Световно първенство за юноши.

КАРАТЕ КЛУБ "БУШИ-ДО" ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ

Общинска субсидия за 2017г.- 20 000лв.

Спортният клуб се обединява около идеята за развитие и популяризиране на спортната дейност на територията на Община Созопол. Направлението, в което работи е да обогати спортния облик на града. Да обучава както талантливи , така и всички обичащи този спорт.

Да спомогне за развитието на младите хора и за изграждането на личности с добро самочувствие, самодисциплина и целенасоченост. Както и постигане на високи резултати в състезанията от вътрешния и международен календар на Асоциацията Българско Карате- До (Киокушин).

КАРАТЕ КЛУБ "ШОГУН"

Общинска субсидия за 2017г. - 10 000лв.

Основна цел на карате клуб "ШОГУН" е свързана с пълната реализация на социалните функции на физическата култура и спорта за укрепване здравето, нравственото възпитание на децата и подрастващите. Увеличаване броя на занимаващите се със спорт и изкуство в Карате-до във всичките му разновидности и създаване на условия за постигане на високи спортни резултати.

СПОРТЕН КЛУБ "КИБОРГ"

Общинска субсидия за 2017г. — 5 000лв.

Основна цел на СК "КИБОРГ" през настоящата година е привличането на максимален брой подрастващи за системно занимание с различни форми на спорт . За поддържане и развитие на физическата им дееспособност , за отмора и развлечение. За създаване на навици и природосъобразен начин на живот още в ранна юношеска възраст като начин на противодействие на негативните аспекти на ежедневието и осъзнаване на физическата активност като субективана необходимост.

Спортният клуб предоставя стопанисваната от тях материална база за безплатен достъп на ученици от Община Созопол.

 

СПОРТЕН КЛУБ "ОЛИМП"

Общинска субсидия за 2017г. - 5 000лв.

Цел на СК "ОЛИМП" е разширен обхват и създаване на мотивация сред младежта за участие в системна спортна дейност, за изява и постигане на лични резултати. Подобряване на физическата дееспособност на учащите се, разннообразяване и осмисляне на свободното им време , като противодействие на негативните явления в обществото.

Безплатен достъп на учениците и всички спортни клубове от Община Созопол до материалната база.

"ОБЩИНСКИ ЯХТ КЛУБ СОЗОПОЛ"

Общинска субсидия за 2017г. - 20 000лв.

Цялата дейност на клуба е подчинена на идеята да се развива ветроходния спорт в обществена полза като целите са насочени към възпитаване на децата и младото поколение в любов към морето и ветроходството. Приобщаване и обучение във ветроходни умения на максимален брой деца от Общината като им се даде основа за бъдещо професионално развитие свързано с морето.

Сформиране на представителен детски отбор, който да гони високи спортни резултати и нареждането на град Созопол на полагащото му се челно място сред ветроходните центрове.

ФК "РОСЕН" С.РОСЕН

Общинска субсидия за 2017г. – 5 000лв.

Целта на клуба е масово популяризиране на футбола сред детско-юношеската възраст. Изграждане на морално-волеви ценности сред младите хора. Футболните занимания да водят до положителни резултати в психологично, социално и спортно направление. Да доразвие, вродените индивидуални качества на подрастващите. Откриване на футболни таланти и привличането им към ФК "СОЗОПОЛ".

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "НИКОЛА СТАНЧЕВ"

С.РАВНА ГОРА

Общинска субсидия за 2017г. - 25 000лв.

Основна цел на клуба е популяризирането на борбата като най-обичаният традиционен български спорт. Четирите центъра по борба, с който разполага Община Созопол усилено привличат младите хора в пълноценни занимания и изграждане на психическата им и волева устойчивост. Спортните цели на клуба са класиране на призови места от Републиканско първенство и Международни турнири.Участието на състезателите ни на Европейското и Световно първенство за юноши.

СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВАНЕ "БРИЗ"

КЛОН ГР.СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2017г. - 10 000лв.

Основна цел на клуба е популяризирането на плуването като най-обичаният популярен спорт от морските дисциплини. С модерният плувен басейн с който разполагаме ще бъдат привлечени много деца с които младите треньори от клуба ще подготовят за израстването им като добри състезатели в този спорт.

ОБЩИНСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР

ГР.СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2017г. - 5 000лв.

Целта на водолазния център е подготовка на водолази, чрез провеждане на курсове, изготвяне на учебни програми, методични ръководства и други учебни материали свързани с обучението. Това ще се осъществява чрез приобщване и обучение във водолазни умения на максимален брой деца от Общината, като ги възпитава в любов към морето.

СПОРТЕН КЛУБ „СПАРТАК”

ГР. СОЗОПОЛ

Общинска субсидия за 2017 г. – 5 000 лв.

Поставените цели за тази година пред клуба са - популяризиране на спорта сред младите хора .

Заниманията по ЕММА- свободни бойни изкуства се провеждат в две посоки. Едната е постигане и поддържане на спортна форма, добиване на самочувствие и способност за самозащита, а другата подготовка е изграждане на състезатели за участие в призово класиране в състезанията от вътрешния спортен календар.

ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩНИ СЪСТЕЗАНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

- Областно първенство по хандбал, момчета 6,7,8 клас зала "Младост" гр.Бургас

- Областно първенство по баскетбол,момичета 5,7 клас – зала "Бойчо Брънзов" гр. Бургас

- Участие на турнира по футбол за деца "Данониада" - ст. "Черноморец", гр.Бургас

- Областно първенство по лека атлетика 5,7 клас СК ж.к Славейков гр.Бургас

Всички спортни състезания по календара на училищата в Община Созопол.

ОБЩИНСКА СУБСИДИЯ  100 000 лв. ЗА МАСОВИ СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

 ЯНУАРИ

06.01.2017г.

Богоявление- Йорданов ден - хвърляне на кръста

Организатор: Община Созопол

 ФЕВРУАРИ

05.02.2017г.

 Турнир по карти (белот) с.Крушевец,

Турнир по карти (белот) с.Индже Войвода

Организатор: Община Созопол

12.02.2017г.

Турнир по карти (белот) с.Равадиново

Турнир по карти (белот) гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

19.02.2017г.

Турнир по карти (белот) с.Зидарово

Турнир по карти (белот) с.Габър

Турнир по карти (белот) с.Атия

Организатор: Община Созопол

26.02.2017г.

Турнир по шах гр.Черноморец

Организатор: Община Созопол

 

МАРТ

03.03.2017г.

Турнир по плуване по случай Националния празник - Освобождението на България от турско робство - общински басейн гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

04.03.2017г.

Тодоров ден- конни надбягвания (кушии)    Състезание по Off road -автомобили

Организатор: Община Созопол.

12.03.2017г.

Турнир по карти (белот) гр.Черноморец

Организатор: Община Созопол

12.03.2017г.

Турнир по шах с.Атия

Организатор: Община Созопол

11-12.03.2017г.

Областно п-во по хандбал 5-7клас за ученици – гр.Бургас,

 12.03.2017г.

Турнир по по карти (белот) с.Равна Гора

Организатор: Община Созопол

12.03.2017г.

Турнир по карти (белот) с.Росен

Организатор: Община Созопол

.03.2017г.

Областно първенство по баскетбол за ученици 5-7клас – гр.Бургас

22.03.2017г.

Първа пролет - училищен спортен празник Крос Освобождение

Ораганизатор: Община Созопол

АПРИЛ

13.04.2017г.

Спортен празник с.Зидарово

Организатор: Община Созопол

.04.2017г.

Областно първенство по лека атлетика/момчета и момичета/ за ученици 5-7клас – гр.Бургас Организатор: Община Созопол

08-09.04.2017 г.

Предвеликденски турнир по тенис на маса – Олимпийска база, гр. Созопол

Организатор: Община Созопол

 22-23.04.2017г.

Общински турнир по футбол на малки врати за ученици 5-7клас – гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

МАЙ

01.05.2017г.

Празник на с.Равна гора - народни борби

Организатор: Община Созопол

05.05.2017г.

Празник на с.Присад - народни борби

Организатор: Община Созопол

06.05.2017г.

Херделезе-празник на ромите - народни борби и конни надбягвания

Организатор: Община Созопол

09.05.2017г.

Лекоатлетически крос и щафета в чест деня на Европа – гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

13-14.05.2017г.

Празник на с.Зидарово - народни борби

Организатор: Община Созопол

16-17.05.2017г.

Спортен празник със служителите на Община Созопол в чест  на Националния ден на спортиста

Турнири по футбол, народна топка, игри бързи смели сръчни и фитнес занимания

Организатор: Община Созопол

19.05.2017г.

Спортен празник на СОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ – гр.Созопол - Майсторско каране на велосипеди и развлекателни игри

Организатор: Община Созопол

23-24.05.2017г.

Празник на с.Росен - народни борби и и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

ЮНИ

03.06.-04.06.2017г.

Общински турнир по футбол на малки врати за мъже – гр.Черноморец

Организатор: Община Созопол

.06..2017г.

Празник на гр.Черноморец- народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

15.06.2017г.

Закриване на учебната година – училищни спортни състезания

Демонстративен турнир по плуване и др. Водни занимания в закрития плувен басейн

Организатор: Община Созопол

06.2017г.

Празник на с.Равадиново - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

Празник на с.Габър - народни борби

Организатор: Община Созопол

17 -18.06.2017 г.

Тернир по плажен футбол – плаж „Хармани” – гр. Созопол

Откриване на летния сезон

Организатор: Община Созопол

24-25. 06.2017г.

Турнир по плажен волейбол гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

ЮЛИ

01-02.07.2017г.

Ветроходна регата „Света Марина“ гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

16-17-18.07.2017г.

СВЕТА МАРИНА - ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА ГР.СОЗОПОЛ

Спортни мероприятия в чест на празника на града

- Традиционен плувен маратон

- Водолазни гмуркания

- Демонстрации с джетове

- Народни борби

- Демонстрация на Общинските клубове по ветроходство и гребане

Организатор: Община Созопол

22.07.2017г.

Турнир по подводен спортен рибилов „Света Марина“ гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

30.07.2017г.

Международен турнир по силов трибой – Амфитеатър, гр. Созопол

Организатор: Община Созопол

 АВГУСТ

06.08.2017г.

Празник на с.Индже Войвода - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

20.08.2017г.

Празник на с.Вършило - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

СЕПТЕМВРИ

02.09.-03.09.2017г.

Празник на с.Атия - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

03.09.2017г.

Ретро парад на автомобили гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

09-10.09.2017 г.

Турнир по плажен футбол – Централен плаж, гр. Созопол

Организатор: Община Созопол

16-17.09.2017г.

Турнир по плажен волейбол – закриване на летния сезон, плаж „Хармани“-гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

23-24.09.2017г.

Празник на с.Крушевец - народни борби и други спортни мероприятия

Организатор: Община Созопол

09. – .10.2017 г.

Турнис по тенис на корт „Санта Марина Къп”

В-с „Санта Марина” – гр. Созпол

ОКТОМВРИ

.10.2017г.

Лекоатлетическа щафета „За силата на Българския дух“ – 100год. От Първата световна война

Организатор: Община Созопол

11-12.10.2017г.

Турнир по плуване – Общински басейн, гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

НОЕМВРИ

18-19.11.2017г.

Общински турнир по баскетбол за ученици 5-6клас/момичета/ - гр.Черноморец,   за определяне отбора който ще участва  в Областното първенство по баскетбол в гр.Бургас –

Организатор: Община Созопол

ДЕКЕМВРИ

02-03.12..2017г.

Предколеден спортен детски празник  

Организатор: Община Созопол

09.-10.12.2017г.

Предколеден турнир по тенис на маса гр.Созопол/ Олимпийска база/

Организатор: Община Созопол

09.-10.12.2017г.

Предколеден турнир по по карти (белот) – гр.Созопол

Организатор: Община Созопол

14.12.2017г.

БАЛ НА СПОРТИСТА

Награждаване  на  най-добрите спортисти на Община Созопол за 2017г.

Организатор: Община Созопол

Обща Общинска субсидия за 2017г. - 785 000лв.

Телефон за контакт: Община Созопол - 0550/25712

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

Програмата на КМДС за развитието на спорта през периода 2014-2020г. е възстановяване, запазване и разкриване на традиционни спортни мероприятия и включването им в националния и международен календар.

Активно включване на младите хора в обществения живот и партньорство с местната власт.

Създаване на младежка инициативна група като нестопанска организация, която да обедини младите хора и да изготви план за младежки дейности, които Общината да подкрепи и да осигури финансирането й.

Превръщане на затворените училища в селата в зелени училища и летни лагери, даващи възможност на децата за провеждане на пълноценни културно-спортни мероприятия. Финансова и морална подкрепа от цялата наша спортна общественост на ФК Созопол за израстването му като професионален футболен клуб, заемащ достойно място в най- високия ешалон на българския футбол.

Подпомагане и професионален подход към детско- юношеската школа, неразривна част от представителния  ни тим.

Финансова и материална подкрепа за всички спортни клубове на територията на Община Созопол.

Компетентно отношение и разбиране за нуждите на всеки клуб и решаване на най-неотложните  им  проблеми.

Тясно сътрудничество с МФВС за кандидатстване на спортните ни клубове за усвояване на финансови средства по програмите:

- Спорт за децата в свободното време Програмата е актуална от 01.02.2017г. до 01.01.2018г.

- Научи се да плуваш - безплатно начално обучение по плуване на деца.

Програмата е актуална от 01.03.2017г. до 31.12.2017г.

- Развитие на спорта сред учащите 2017г. -2018г.

Пряк контакт на спортните клубове с техните федерации за допълнително подпомагане от всяко едно естество.

Всички тези цели, които сме си поставили и за успешната им реализация са неразривно свързани с освежаване и модернизиране на всички спортни съоръжения, терени и игрища с които разполага Община Созопол.

Доизграждане на започнатите и изграждане на всички спортни обекти по проекти включени по програмата: „Градим Община Созопол 2014-2020г."

-  След цялостно завършване и модернизиране на градският стадион по футбол и изграждане на прилежащите към него футболни игрища и постройки и оформянето му като модерен спортен комплекс, отговарящ на всички изисквания за провеждане на спортни мороприятия от най- висок ранг.

- Пълноценна подготовка на футболните клубове от най- високо местно и международно ниво.

- Съвместното ни сътрудничество с Олимпийска спортна база, като една от най-добрите морски спортни бази за провеждане на пълноценна физическа и тактико-физическа подготовка на много елитни клубове и национални отбори.

Тази инфраструктура се намира в съседство с нашия градски стадион.

Съвместната дейност  на тези два спортни центъра ще се получи невероятен многофукционален спортен комплекс.Успешното реализиране на всичко това несъмнено ще издигне нивото на Община Созопол и отвърждаването на града като желана спортна – дестинация.Предоставяне на отлични възможности за развитие на спортния туризъм.

- Добра практика са изградените футболни игрища в гр.Черноморец 2014г. , с.Росен  и с. Равадаиново 2015 г., с цел провеждане на тренировъчния процес на футболистите и активно занимание на децата и подрастващите с популизиране  на масовия спорт.

- Ремонтиране и освежаване на футболните игрища и площадки в с.Атия, с.Равна гора

- Изграждане на спортен комлекс с. Крушевец с цел активно занимание на децата и подрастващите с масовия спорт.

- След преминаването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в СОУ през 2013г. са привлечени  повече ученици от селищната ни система, да продължат образованието си.

- Освежаване на физкултурния салон в училището и изграждане на втори такъв, отговарящ на съвремените изисквания за провеждане на спортни занимания и физическа подготовка на спортните клубове.

- Оборудване и освежаване с нови настилки на двете игрища в училището.

- Обезпечаване на дейността на басейна в СОУ „Св. св. Кирил и Методий" за провеждане на пълноценни занимания от спортен и развлекателен характер.

- След подписването на дългосрочен договор с в.с „Санта Марина" гр. Созопол се ползва от гражданите на гр.Созопол за масова физкултура, спортният комплекс състоящ се от двоен тенис корд, две спортни игрища и прилежаща към тях пристройка, вело алея, пешеходна пътека, детска площадка и амфитеатър.

- Освежаване на залите по борба с.Зидарово и с.Росен

Въпреки големите реализирани проекти до момента в областа на спорта, се чувства липсата на комбинирани спортни площадки за тенис, волейбол, баскетбол и мини футбол. Остро се чувства нуждата от тенис-кортове и поставяне на фитнес уреди на открито в гр.Созопол, гр.Черноморец и всички останали населени места от Общината където има условия за ползване.

Ценейки всичко постигнато до тук и високите цели, които сме си поставили за периода 2014-2020г. са немислими без щедрата, финансова и морална подкрепа на Община Созопол в лицето на кмета на общината г-н Панайот Рейзи.

Секретар КМДС Петър Христов

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2018
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930