НачалоБанкови сметки


БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

Банка: ОБЩИНСКА БАНКА АД

Банков код: SOMBBGSF

IBAN ВИД ПЛАЩАНЕ
Окончателен год. (патентен) данък BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 21 00
Данък върху наследствата BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 22 00
Данък върху превозните средства BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 23 00
Такси за битови отпадъци BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 25 00
Туристически данък BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 28 00
Други данъци BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 40 00
Приходи от наеми на имущество BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 41 00
Приходи от наеми на земя BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 44 00
Приходи от дивиденти за държавата BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 52 00
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 55 00
Приходи от продажби на земя BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 56 00
Приходи от концесии BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 58 00
Приходи от продажба на нематериали активи BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 59 00
Приходи от глоби, санкции и неустойки, нак. лихва BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 65 00
Други неданъчни приходи BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 70 00
Такси за технически услуги BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 01
Такси за ползване на детски градини BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и др. по социалния BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 05
Такси за добив на кариерни материали BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 06
Такси за административни услуги BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 07
Такси за ползване на пазари тържища BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 09
Такси за полване на общежития и други по образованието BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 10
Такси за гробни места BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 11
Други общински такси BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда BG 64 SOMB 9130 8461 5213 44 44 80 81
Разплащателна сметка BG 84 SOMB 9130 3161 5213 00

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

tr.han

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2018
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930