НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява за конкурс

Обява за конкурс

О Б Щ И Н А    С О З О П О Л

 

 

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед № 8-Z-69/09.01.2012г. на кмета на Община Созопол,

 

ОБЯВЯВА

 

конкурс за длъжността

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

„ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1.         Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-    минимална образователна степен  - бакалавър

-          минимален професионален опит-  4 години;

-          минимален ранг - ІІІ младши;

1.2.         Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- 3 г. професионален опит в областта на изграждането и експлоатация на пречиствателни станции за отпадни води и депа за твърди битови отпадъци

-          управленска, лидерска, комуникационна компетентност

-       умения за работа с компютърна и  информационна техника и   системи

2. Кратко описание на длъжността съгл. длъжностна характеристика:

2.1. Организиране, координиране и провеждане на дейности по прилагане на законовите уредби и под законовите нормативни актове, свързани с екологията, опазване на околната среда и устройство на територията на община Созопол;

2.2. Осигурява текущи консултации по проблеми, възникващи в дейностите, провеждани от дирекцията;

2.3.Подпомагане на дейността на служителите, заемащи експертни длъжности към отдела.

3. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 343лв.

4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю

5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

-          заявление по образец за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

-          декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

-  копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол.

7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол.

 

 

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930