НачалоЕкологияЕкологияПротокол № 2 от Общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол"

Протокол № 2 от Общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол"


Днес, 26.05.2011год. от 14,00 часа в кабинета на г-н Панайот Рейзи-Кмет на Община Созопол и Председател на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол” се проведе поредното второ  заседание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол

Г-н Панайот Рейзи откри заседанието, в качеството си на Председател на Сдружението ,чиято администрация извърши организацията и координацията за провеждане на Общото събрание ,на което присъстваха :

1.г-Панайот Рейзи – Кмет на Община Созопол

2.г-н инж. Петко Арнаудов – Кмет на Община  Царево

3.Атанас Стойчев – Зам.Кмет на Община Приморско

4.Пейо Баласов-ОП ” Чистота ”-Приморско

5.г-н арх. Даниел Калудов – Областна администрация Бургас

6.г-н  инж. Христо Христов – Дирекция „УТСКЕ”-Община Созопол

7.г-жа Мадлен Вълчева – Гл.експерт „Екология „

8.г-жа Галина Георгиева – Юрисконсулт –Община Созопол

9.г-н Богдан  Йорданов – адвокат на Община Созопол

10.г-н Веселин Митрев – Еколог-Община Приморско

Представено Пълномощно № 94-00-1994/20.05.2011год. от Кмета на Община Приморско , с което упълномощава Атанас Стойчев Илиев ,в качеството си на заместник кмет на общината да представлява г-жа Димова и да гласува по начин определен от Общински съвет –Приморско.

Във връзка с провеждане на поредното заседание на сдружението е входирано писмо Изх№ 08-00-6/26.05.2011год.от Кмета на Община Царево

Заседанието  се проведе по следния дневен ред ,  както следва :

1.Подготовка за предаване  собствеността на „Претоварна станция –Китен  „ на “Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол”.

По т. 1 от страна на Община Приморско са представени  следните документи :

1.1 Скица № 47094/28.10.2008год. за имот с Кадастрален № 37023.15.43 с  с начин на трайно ползване „ Друг вид земеделска земя „ обща площ 30875м2.

1.2  Акт № 1445/28.04.2011год за частна общинска собственост на Община Приморско за имот № 37023.15.43,/ бивш № по КВС 000094,  с площ 25319 м2, с начин на трайно ползване „ Друг вид земеделска земя”

1.3 Акт № 188 / 15.03.2004год. за частна общинска собственост на Община Приморско за имот № по КВС 000094,  с площ 35,899 дка, с начин на трайно ползване „ Друг вид земеделска земя”

1.4 Скица № 13162/15.04.2011год. за имот с Кадастрален № 37023.15.43., с начин на трайно ползване „ Друг вид земеделска земя „ площ 25319 м2.

1.5 Удостоверение от Агенция по геодезия,картография и кадастър Изх№ 99-17835-02-10-12511/28.10.2008год.за подадено Заявление Вх.№ 99-17835/22.10.2008год. от страна на Община Приморско за отразяване на промяна в КК за имот № 37023.15.43.2 –„За претоварна станция „

1.6 Удостоверение от Агенция по геодезия,картография и кадастър Изх№ 99-17835-02-10-12510/28.10.2008год.за подадено Заявление Вх.№ 99-17835/22.10.2008год. от страна на Община Приморско за отразяване на промяна в КК за имот № 37023.15.43.1 –„За претоварна станция „

По точка 1 от дневния ред Общото събрание взе следното решение:

-       Община Приморско да финализира процедурата по нанасяне в кадастралната карта на имота,отреден „За претоварна станция „и да представи на Регионалното  сдружение актуална скица за същия.

-       Във връзка с Решение № 021/22.02.2011год на Общински съвет –Приморско да се прехвърлят активите на „Претоварна станция-Китен” на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Созопол”

-       Да се издаде Заповед за приемателна комисия ,която да констатира техническото състояние на съоръженията и наличната документация за обект  „Претоварна станция-Китен „

2.Приемане на единна цена  за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците на осн.чл.19,ал.4 от ЗУО и чл.11,т 7  от Вътрешните  правила на сдружението .

По точка 2 от дневния ред Общото събрание взе следното решение:

2.1Отлага се приемането на единна цена за третиране на тон отпадък  за общините Созопол,Приморско и Царево за следващо заседание на Сдружението.

2.2.Да се представят  актуални анализни цени за обектите „Регионално депо за неопасни отпадъци-Созопол” и „Претоварна станция – Китен „ .

 

 

Председател :

Панайот Рейзи…………………….

Кмет на Община Созопол

 

Членове :

 

1.Петко Арнаудов……………………

Кмет на Община Царево

 

 

2.Атанас Стойчев …………………….

Зам.Кмет на Община Приморско

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

февруари 2020
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829