НачалоОбяви и съобщенияОбявиМетодика-малка обществена поръчка

Методика-малка обществена поръчка

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

Основен критерий за оценка и класиране на офертата е „икономически най-изгодната оферта".

Основен показател е съответствието на предложеното техническо решение с изискванията, определени в техническото задание към конкурсната документация. Само участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените технически и функционални изисквания за изпълнение на поръчката от Възложителя, се допускат до по-нататъшна оценка.

1.1. Оценява се предложеното техническо решение и качеството на услугата - Qт.

1.1.1.    Оценка възможността за предоставяне на услугите през обществена фиксирана
телефонна мрежа (PSTN) с национален обхват под административното и техническо
управление на участника. Доказва се с брой лакове (междуселищни кодове за избиране
до ниво - градове, центрове на административни области). Оценява се с формулата:

Qт1 = декларирани от участника кодове за междуселищно избиране/максимално декларираните от п-тия участник кодове за междуселищно избиране - участникът получава 50 точки

1.1.2. Оценка на техническите възможности на участника за предоставяне (Qт2) на:

-        Автоматичен вход

-        Предаване на факсимилни съобщения Оценява се както следва:

 

-        При декларирана възможност за предоставяне на услугите, участникът получава 30 точки

-        При декларирана възможност за предоставяне на само една услугите, участникът получава 15 точки

1.1.3.    Оценка на възможността да се предостави ISDN BRI – Qт3- Оценява се както
следва:

-    При декларирана от кандидата възможност за предоставяне на ISDN BRI с 2
едновременни канала, всеки по 64 kbps, участникът получава 20 точки

Qт= Qт1+ Qт2+ Qт3

Максимален брой точки - 100

Максималната тежест на Qт в крайната оценка е 0,20.

1.2 Оценява се предложения ценови пакет – Qц

1.2.1.  Месечна абонаментна такса – Qц1, Оценява се по формулата:

Qц1=Минималната предложена от n-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.2.  Цена на минута за селищен и междуселищен разговор към всички нациоални
фиксирани мрежи Qц2. Оценява се по формулата:

Qц2=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20 , а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.3.  Цена за минута разговор към национални мобилни мрежи на територията на РБ
Qц3. Оценява се по формулата:

Qц3=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.4.  Цена за минута разговор към фиксирани мрежи в EU Qц4.    Оценява се по

формулата:

Qц4=Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участницитедой получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.5.  Цена за минута разговор към фиксирани мрежи извън EU Qц5.   Оценява се по
формулата:

Qц5 =Минималната предложена от п-тия участник цена/Предложената от участника, чието предложение се оценява цена *20

При предложена цена 0 лева от някой от участниците,той получава максимален брой точки 20, а за целите на оценката се прилага за минимална цена 0,001

1.2.6.  Включени в абонаментната такса безплатни минути за селищни и междуселищни
разговори към мрежи на територията на РБ Qц6. Оценява се по формулата:

Qц6=Предложен  пакет от п-тия участник минути, чието предложение се оценява /максимално предложеният пакет минути *50

 

Предложеният пакет минути е съобразен с профила на Възложителя с потреблението си към различните оператори и се изчислява при следните тежести на минутите по направления в пакета:

Минути за селищни и междуселищни разговори към фиксираната мрежа на Виваком*95.29%+ минути за селищни и междуселищни разговори към други фиксирани мрежи в страната*4.71%.

1.2.7. Включени в абонаментната такса минути за международни разговори към фиксирани мрежи на територията EU Qц7. Оценява се по формулата:

Qц7= Предложен пакет от п-тия участник минути, чието предложение се оценява /максимално предложеният пакет минути *50

Qц=( Qц1+ Qц2+ Qц3+ Qц4+ Qц5)*0.50 + (Qц6+ Qц7)*0.50

Максимален брой точки - 100

Комисията класира офертите на участниците по получената комплексна оценка Qк , която се определя по формулата:

Qк = 0,8* Qц + 0,2* Qц

Класирането на участниците в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка се извършва в низходящ ред.

За   изпълнител   на   малката   обществена   поръчка   Комисията   определя участника, получил максимална комплексна оценка.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031