НачалоОбяви и съобщенияОбявиОБЯВА-обществен превоз

ОБЯВА-обществен превоз

Със заповед от 23 ноември кметът на Община Община Созопол- Панайот Рейзи открива конкурса за възлагане обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната  транспортна схема.

Срокът за възлагане на превозите е 7-годишен от датата на сключване на договора.

До участие се допускат лица, регистрирани по Търговския закон, които притежават лиценз за обществен превоз на пътници и са със сключени застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците в обществения транспорт. Те трябва да притежават документи, които удостоверяват техническата годност на автомобилите, имат назначено лице, което притежава удостоверение за професионална компетентност, притежават собствена или наета сервизна и гаражна база с необходимия обем и капацитет за автобусите .

Участниците трябва да отговарят и на следните квалификационни изисквания:

Да бъдат регистрирани  на територията на община Созопол  и да осъществяват дейност като превозвачи на пътници. Да притежват Лицензия за обществен превоз на пътници в страната, издадена не по късно от 31.06.2005г. Да не са обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност.   Да не са в открита процедура по ликвидация. Да нямат регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци и осигурителни вноски, доказано с документи от НАП и МДТ към община Созопол. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността      или против ктопанството. Да не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност. Да притежават финансови и технически възможностти и персонал за изпълнение на превозите за които кандидатстват.

Документация се закупува от Каса на Център за административно обслужване на Община Созопол, пл.Хан Крум №2, от първия работен ден следващ публикуване на настоящата обявата, от 9 .00 ч. до 16.30 часа,  до 30-ия ден от публикуване на обявата при  цена от 120(сто и двадесет лева), сумата е невъзстановима. Предложенията се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, не по-късно от 16,00 часа на първия работен ден след изтичане на 30-ия ден от публикуване на настоящата обявата. Върху предложенията да се посочва  телефони за връзка.

Предложенията за определяне на превозвач  ще се отварят  на седмия работен ден след изтичане на 30-ия ден от публикуване на настоящата обявата от 10.00 часа в сградата на община Созопол - гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ № 2. Кандидатите ще бъдат уведомявани допълнително по телефон.

ОРГАНИЗАТОР на конкурса е община Созопол, гр. Созопол, площад „Хан Крум“ № 2. Телефони за връзка : 0550/25770-Даниела Стоянова и 050/25773-Божана Вълкова Чампарова;

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2020
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031