НачалоОбяви и съобщенияОбявиКОНКУРС

КОНКУРС

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание, чл.37 ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 91 от КТ във връзка със Заповед № Z 1091/07.09.2010 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на Целодневна детска градина – гр.Черноморец,

Община Созопол

 

І. Кратка характеристика на длъжността

Директорът на детската градина:

- организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската градина;

- спазва и прилага държавните образователни изисквания;

- осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
- представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите

 1. Висше образование, специалност “Предучилищна педагогика”.
 2. Образователно-квалификационна степен “Магистър” или“Бакалавър”.
 3. Професионален педагогически опит – три години.
 4. Да отговарят на изискванията по чл. 40, ал. (4) от Закона за народната просвета: да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишавани от правото да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Кмета на Община Созопол /свободен текст/;
 2. Подробна автобиография /СV/;
 3. Диплома за завършено висше образование /копие и оригинал/,
 4. Сертификат за компютърна грамотност /копие и оригинал/, ако е налице такъв
 5. Лична карта - /копие/.
 6. Документ доказващ професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка или  УП / - копие и оригинал.
 7. Свидетелство за съдимост /оригинал/.
 8. Документ за допълнителна квалификация и/или управленски опит – копие и оригинал.
 9. Медицинско свидетелство

 

ІV. Начин за провеждане на конкурса

 1. Допускане по документи.
 2. Решаване на тест и интервю.

 

V. Срок и място на подаване на документите

1. Документи ще се приемат в административната сграда на Община Созопол от отдел „Бюджет и човешки ресурси” всеки работен ден в рамките на установеното работно време в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в притурката за Община Созопол на вестник „Бургас днес и утре”, а за датата на конкурса допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено.

2. Длъжностната характеристика за длъжността и правилата за провеждане на конкурса ще бъдат предоставяни на кандидатите при подаване на документите за участие.

3. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени съгласно чл. 95, ал. (2) от Кодекса на труда.

4. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на табло за обяви и съобщения в сградата на Община Созопол.
5. За справки и информация – телефон 0550 25711.

 

 

 

 

КМЕТ:

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

 

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2021
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930