НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбява бюро за обмяна на валута

Обява бюро за обмяна на валута

О Б Я В А

 

На основание чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe № 934, т.3 от 28.05.2010г. на Общинска съвет Созопол, ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ Помещение предназначено за „бюро за обмяна на валута”, с търговска площ  8кв.м. и 4кв.м.-сервизно помещение, прилежащи части от общите части на първи етаж със ЗП-202кв.м. от масивна двуетажна сграда с идентификатор на сградата № 81178.502.313.1, находяща се в ПИ 81178.502.313 по кадастрална карта на гр.Черноморец, Община Созопол.

Срока за отдаване под наем на обекта - 5/пет/ години от сключване на договора

Начална конкурсна месечна наемна цена 42.50/четиридесет и два  лева и 0.50ст/лв., без вкл. ДДС

Размер на депозита за участие в конкурсната процедура в размер на 10% от първоначална конкурсна месечна наемна цена на  обекта. Същият се внася  по банкова сметка на Община Созопол -  IBAN BG66 IORT 7378 3111 1563 00 , сметка 1724,   до 14.00 ч. на 06.07.2010г. за първа конкурсна сесия и до 14,00 ч. на 21.07.2010 год. за втора  сесия.

Изисквания към кандидатите: да са лица търговци, по смисъла на чл.1 ат Търговския закон с вписан предмет на дейност обмяна на валута и вписани в публичния регистър на обменните бюра.; изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол; Да нямат парични задължения към  Община Созопол; Да са коректни партньори на Община Созопол и Да не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност..

Документи за участие се закупуват от /стая № 7/ в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 14.00 ч. на  06.07.2010г., за първа конкурсна сесия и до 14.00часа на 21.07.2010г. за втора конкурсна сесия.

Цена на тръжната документация в размер на 20/двадесет/лв., без вкл.ДДС.

Предложенията за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в деловодството но Община Созопол/стая № 6/ до 16.00часа на 06.07.2010 год.за първа конкурсна сесия и до 21.07.2010 год. за втора конкурсна сесия.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще  се проведе на 07.07.2010г.  от 15,00ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат или при не внасяне на цената в срок от първа конкурсна сесия, повторна конкурсна сесия ще се проведе на 22.07.2009 год. от 15,00 часа в сградата на общинска администрация Созопол.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25773

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

януари 2021
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031