НачалоОбяви и съобщенияОбявиО Б Я В А - търг за обекти под наем

О Б Я В А - търг за обекти под наем


 

На основание чл.84, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, и в изпълнение на Решениe № 910 от 23.04.2010г. на Общинска съвет Созопол, ,ОБЩИНА СОЗОПОЛ открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Временни обекти, частна общинска собственост, находящи се  в УПИ IV - за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол и УПИ I - за автогара и културно-информационен център в кв.150 по плана на гр.Созопол, представляващи:

1. Обект 111 - павилион за промишлени стоки , 12.80кв.м

2. Обект 110 - павилион за промишлени стоки, 12.80кв.м

3. Обект 106 - павилион за промишлени стоки, 12.80кв.м

4. Обект 105 - павилион за промишлени стоки, 12.80кв.м

5. Обект 104 - павилион за промишлени стоки, 12.80кв.м

6. Обект 34 - павилион за обществено хранене, 12.80кв.м и склад 30кв.м

7. Обект №133 - павилион за обществено хранене, 54.30кв.м.

8. Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки, 34.40кв.м.

9. Обект № 7 - хранителен магазин, 80.00кв.м.

10. Ресторант „Рибарска среща и навес”, 177.00кв.м. и навес 111.00кв.м.

11. Обект 107 - павилион за промишлени стоки , 12.80кв.м

Срока за отдаване под наем на обектите по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 е до 30.10.2010г., като срока за обектите по т.9, т.10 и т.11 да бъде за 1 /една/ година.

Начална конкурсна цена на наема:

а/ за обектите които ще се отдават под наем за периода до 30.10.2010г. е в размер на наемна цена за периода както следва:

- Обект №111 - павилион за промишлени стоки  - 2 500лв., без вкл. ДДС;

- Обект №110 - павилион за промишлени стоки  - 2 500лв., без вкл. ДДС;

- Обект №106 - павилион за промишлени стоки - 2 700лв., без вкл. ДДС;

- Обект №105 - павилион за промишлени стоки  - 2 700лв., без вкл. ДДС;

- Обект №104 - павилион за промишлени стоки  - 2 700лв., без вкл. ДДС;

- Обект №34 - павилион за обществено хранене  - 3 000лв., без вкл. ДДС;

- Обект №133 - павилион за обществено хранене  - 3 900лв., без вкл. ДДС;

- Обект №109+22 - павилион за промишлени стоки  - 3 000лв., без вкл. ДДС;

б/ за обектите които ще се отдават под наем за срок от една година е в размер на месечен наем както следва:

- Обект № 7 - хранителен магазин - 550лв., без вкл. ДДС;

- Ресторант „Рибарска среща и навес”, 177.00кв.м. и навес 111.00кв.м. - 450лв., без вкл. ДДС;

- Обект 107 - павилион за промишлени стоки - 90лв., без вкл. ДДС;

 

Размер на депозита за участие в конкурсната процедура в размер на 10% от първоначална конкурсна/месечна/ цена на обекта. Същият се внася по банкова сметка на Община Созопол: IBAN BG66 IORT 7378 3311 1563 00 , сметка 1724,   до 14.00 ч. на 26.05.2010 год.за първа конкурсна сесия и до 14,00 ч. на 10.06.2010год. за втора  сесия.

Изисквания към кандидатите: да са лица търговци, по смисъла на чл.1 ат Търговския закон; изправни във  договорни и финансови взаимоотношения с Община Созопол; Да нямат парични задължения към  Община Созопол; Да са коректни партньори на Община Созопол и Да не са в процедура на ликвидация и несъстоятелност.

Документи за участие се закупуват от /стая № 7/ в Административната сграда на Община Созопол - ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 14.00 ч. на  26.05.2010г., за първа конкурсна сесия и до 14.00часа на 10.06.2010г. за втора конкурсна сесия..

Цена на тръжната документация в размер на 20/двадесет/лв., без вкл.ДДС.

Предложенията за участие в конкурсната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в деловодството но Община Созопол/стая № 6/ до до 16.00часа на 26.05.2010 год.за първа конкурсна сесия и до 10.06.2010 год. за втора конкурсна сесия.

Оглед ще се извършва всеки работен ден с представител от Община Созопол от 10.00 до 12.00 часа след предварителна заявка и закупена конкурсна документация, до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.

Конкурсът ще  се проведе на 27.05.2010г.  от 14,00ч. в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

При неявяване на кандидат или при не внасяне на цената в срок от първа конкурсна сесия, повторна конкурсна сесия ще се проведе на 11.06.2009 год. от 14,00 часа в сградата на общинска администрация Созопол.

Допълнителна информация: тел.0550/25772; 0550/25773

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2020
пвсчпсн
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930