Начало

Еднократни помощи ще получат родителите на първокласници и осмокласници

  • ПДФ
  • Печат
Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол уведомява гражданите, че приема заявления– декларации за еднократни помощи за ученици записани за първи път в първи и осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 г. в размер на 300,00 лв.
Еднократната помощ се отпуска по настоящ адрес на семействата, чиито деца са записани в първи и осми клас на държавно или общинско училище, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството. Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Еднократна помощ за ученици, записани в първи и осми клас, се отпуска въз основа на заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
Социалните работници по район ще приемат заявления- декларации по образец в сградата на дирекцията на пл. „Черно море” №1, ИРМ- Приморско – на ул. “Ропотамо“ № 50, както и в кметствата по населени места на община Созопол и община Приморско по утвърден график.
Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в първи или осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
2. Медицински протокол на ЛКК - в случаите за деца по здравословни причини
3. Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
4. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
При необходимост социалните работници могат да изискат и други документи.
Заявлението декларация се подава след записване на детето в първи или осми клас, но не по-късно от 15 октомври на учебна година 2021/2022 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.
Еднократната помощ се изплаща на два пъти, като:
1. петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането и;
2. петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.
Еднократна помощ за ученици, записани в първи/осми клас, се отпуска само веднъж за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в първи/осми клас.
Помощта се възстановява, ако детето/ученикът:
1. не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
2. не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
3. в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.
За установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 1 дирекциите "Социално подпомагане" извършват проверка в срок два месеца от започването на учебната година.
За повече информация се обърнете към социалния работник по район или на тел: 0550/ 2 -24 -19 за община Созопол и 0550/3-27-51 за община Приморско.
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2021
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930