НачалоОбяви и съобщенияОбявиОбщина Созопол обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“

Община Созопол обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“

Обява

Община Созопол обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“ в отдел „Счетоводство“ към дирекция „Финанси и бюджет“

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Експертна и аналитична дейност, свързана с обхвата на Дирекция „Финанси и бюджет“

1.1. Цел на длъжността: -

- Съставя първични и вторични счетоводни документи;

- Осъществява счетоводната отчетност и своевременното отразяване в счетоводството на всички стопански операции;

- Въвежда част от счетоводната информация в ползвания от общината счетоводен софтуер;

- Осъществява счетоводно отчитане, документооборота и вътрешния предварителен, текущ и последващ контрол по банковите сметки на извънбюджетните сметки;

- Извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията им, чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии, за всички средства постъпващи по донорски програми финансирани със средства от ЕС и други фондове;

- Изчисляване на разходите за гориво на служебни автомобили;

- Изготвя граждански договори и хонорар сметки на физически лица, изготвя справки и декларации за ТД на НАП;

- Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред;

- Участва в извършването на инвентаризации и отразяването на резултатите от тях;

- Участва в изготвянето на месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове, годишен финансов отчет и баланс;

- Осъществява предварителен текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи и на сметките за разчети с физически и юридически лица.

- Осъществява контрол по СФУК във връзка със съответствие на заявени и извършени разходи;

- Изготвя платежни нареждания за плащания към контрагенти;

- Изготвя справки и анализи за нуждите на ръководството на общината;

1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно специално икономическо

1.3. Професионално направление Икономическо;

1.4. Професионален опит: най-малко 2 години трудов стаж по специалността;

1.5. Допълнителни изисквания: Компютърни умения - работа с компютър, Еxcel, счетоводен софтуер;

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

3.Минимален размер на основна месечна заплата, определена за длъжносттаI степен. Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на кандидата, съгласно нормативни актове, определящи формиране на възнаграждението

4. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично всеки делничен ден от 09:00 часа до 16:00 часа във фронт офиса на общината, град Созопол, пл.“Хан Крум“ №2.

5. Краен срок за подаване на документите:30.07.2021 година включително.

6. Етапи на подбора:

6.1. Допускане по документи;

6.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 70, ал. 1, от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

септември 2021
пвсчпсн
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930