НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбявление на основание на чл.128 , ал.2 от ЗУТ за проект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, з-ще гр.Созопол до съществуваща канализация в м.“Буджака“, з-ще гр.Созопол.

Обявление на основание на чл.128 , ал.2 от ЗУТ за проект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, з-ще гр.Созопол до съществуваща канализация в м.“Буджака“, з-ще гр.Созопол.

  • ПДФ
  • Печат

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Созопол /ЕКАТТЕ-67800/, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 3/12.01.2021 г. е обнародвано обявление по чл.128,ал.1 от ЗУТ, за изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план/ПУП-ПП/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, з-ще гр.Созопол до съществуваща канализация в м.“Буджака“, з-ще гр.Созопол.

Трасето на тласкателя започва от канална помпена станция в ПИ 67800.53.15 чупи в източна посока и преминава по бъдеща второстепенна улица засягаща поземлени имоти с идентификатори 67800.53.92, 67800.53.93, 67800.53.20, 67800.53.19, 67800.53.21, 67800.53.22, и по вече отреден за улица ПИ 67800.53.149 и местен път с идентификатор 6780053.25.След като преминава през тези имоти тръбопровода продължава в северна посока в сервитута на местен път с идентификатори 67800.54.145, 67800.9.115,67800.8.138, 678008.978, 67800.5.218 и 67800.5.171 до достигането в района на изливната шахта.

Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската админи­страция в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031