НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТСъобщение/уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61 и чл.18а от АПК, за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.3.179, 67800.3.180, 67800.3.170 и 67800.503.81, по КК на гр.Созопол, м."Мисаря", землище на гр.Созопол

Съобщение/уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61 и чл.18а от АПК, за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 67800.3.179, 67800.3.180, 67800.3.170 и 67800.503.81, по КК на гр.Созопол, м."Мисаря", землище на гр.Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

СЪОБЩЕНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол / ЕКАТТЕ 67800/, област Бургас, на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ, чл.61 и чл.18а от АПК, съобщава на:

· Собствениците /съсобствениците/ на поземлени имоти с идентификатори 67800.3.360, 67800.3.137, 67800.3.182, 67800.3.179, 67800.3.180, 67800.3.170 и 67800.503.81, по КК на гр.Созопол,

че със съобщение №УТ-2117-23-8/22.10.2020год., на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, е обявена на заинтересуваните страни, Заповед №8-Z-1255/21.10.2020год., на Кмета на Община Созопол, с която е одобрен ПУП-ПРЗ и ПУР, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, землище на гр.Созопол извън границите на урбанизираната територия и поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр.Созопол, урбанизирана територия, м.“Мисаря“, по плана на гр.Созопол, като:

1. С ПУП-ПРЗ, за промяна на предназначението и урегулиране на ПИ 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, се обособява нов квартал с номер 154 /по нанесените корекции в зелено/, по плана на местност „Мисаря“. Урегулират се двадесет и един нови поземлени имота, с отреждане, както следва: деветнадесет с отреждане „за жилищна сграда“, един с отреждане „за жилищна сграда и трафопост“ и един с отреждане „за инфраструктура“.

2. С ПУП-ПУР поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр.Созопол, урбанизирана територия, се отрежда за транспортна инфраструктура, като част от улична регулация, на улица от о.т. 683 до о.т. 745 по плана на гр.Созопол. За сметка на процедираните ПИ 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170 се обособяват: улица-тупик от о.т. 1а до 1б с ширина 5.00 метра; улица – тупик от о.т. 2, с ширина 4.00 метра, улица – тупик от о.т.24 с ширина 4.00 метра; улица от.о.т. 5 до о.т.5б с ширина 6.00 метра и улица-тупик, като продължение на улица от о.т.5б с ширина 4.00 метра.

3. План - схемите на инженерната инфраструктура в обхват на ПУП.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение /уведомление на информационното табло на общината и на интернет страницата на общината.

Дата на поставяне: 11.12.2020 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – инж.Илияна Лулева

гл. специалист в Дирекция „УТСК” експерт в Дирекция „УТСК“

Дата за сваляне: 06.01.2021 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – инж.Илияна Лулева –

гл. специалист в Дирекция „УТСК” експерт в Дирекция „УТСК“

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

март 2021
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031