НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбявление на основание на чл.128 , ал.2 от ЗУТ за проект: „Деривация „Ясна поляна“, в участъците ситуирани между: От главна разпределителна шахта 1 (ГРШ1), в ПИ с идентификатор 58356.73.113, по КК на гр.Приморско до разпределителна шахта 4 (РШ4), в ПИ с и

Обявление на основание на чл.128 , ал.2 от ЗУТ за проект: „Деривация „Ясна поляна“, в участъците ситуирани между: От главна разпределителна шахта 1 (ГРШ1), в ПИ с идентификатор 58356.73.113, по КК на гр.Приморско до разпределителна шахта 4 (РШ4), в ПИ с и

  • ПДФ
  • Печат

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Созопол /ЕКАТТЕ-67800/, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че в ДВ, брой 91/23.10.2020 г. е обнародвано обявление по чл.128,ал.1 от ЗУТ, за изработен проект на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Деривация „Ясна поляна“, в участъците ситуирани между: От главна разпределителна шахта 1 (ГРШ1), в ПИ с идентификатор 58356.73.113, по КК на гр.Приморско до разпределителна шахта 4 (РШ4), в ПИ с идентификатор 67800.16.177, по КК на гр.Созопол; От разпределителна шахта 4 (РШ4), землище на гр.Созопол до отклонение за „НВ-„Черноморец“, в ПИ с идентификатор 81178.36.345, по КК на гр.Черноморец; Външен захранващ водопровод от разпределителна шахта 4 (РШ4) до „НВ-„Каваците“, в ПИ с идентификатор 67800.40.119, по КК на гр.Созопол, с трасе и сервитут в части от поземлени имоти, находящи се на територията на землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, съгласно текстовата и графична част на проекта.

Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската админи­страция в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30