НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТО Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б,ал.2 от ЗУТ, за Заповед №8-z-1238/19.10.2020г. на Кмета на Община Созопол

О Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б,ал.2 от ЗУТ, за Заповед №8-z-1238/19.10.2020г. на Кмета на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б,ал.2 от ЗУТ,

за Заповед №8-z-1238/19.10.2020г. на Кмета на Община Созопол

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 8-Z-1238/19.10.2020г. на Кмета на Община Созопол, по реда чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, че са налице основанията на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на КПИИ по реда на чл.150 от ЗУТ в обхват на изменение на ПУП- ПРЗ и РУП с които УПИ IX-1243 /ПИ с идентификатор 67800.501.133 по КК/ и X-1244 /ПИ с идентификатор 67800.501.146 по КК/ се преконфигурират в съответствие с предварителния договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, при което се обособяват два нови УПИ, както следва: УПИ IX-133 с площ 81,88кв.м. и УПИ X-144 с площ от 52,15кв.м. в кв.2 по плана на гр.Созопол, с предвидено в тях ново свързано застрояване, показано със задължителни линии на застрояване с показатели в съответствие с предвижданията на действащ ОУП на Община Созопол за устройствена зона Жм – КИН, както следва: Пзастр до 90%, Нмах до 10м./ 2+Тет/, Кинт до 1.5, Позел min 10%.

КПИИ да съдържа части:

Изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IX-1243 /ПИ с идентификатор 67800.501.133 по КК/ и X-1244 /ПИ с идентификатор 67800.501.146 по КК/кв.2 по плана на гр.Созопол;

Технически инвестиционен проект /ТИП/ за обект: „ 2 Жилищни сгради“, които ще се изградят в нов УПИ IX-133 и нов УПИ X-146, кв.2 по плана на гр.Созопол.

Изменението на ПУП – ПРЗ и РУП да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8/МРРБ за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ, ЗУЧК и действащ ОУП на Община Созопол.

ТИП да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №4 /МРРБ за ОС на ИП, при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30