НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТО Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б,ал.2 от ЗУТ, за Заповед №8-z-1237/16.10.2020г. на Кмета на Община Созопол

О Б Я В Л Е Н И Е по чл.124б,ал.2 от ЗУТ, за Заповед №8-z-1237/16.10.2020г. на Кмета на Община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б,ал.2 от ЗУТ,

за Заповед №8-z-1237/16.10.2020г. на Кмета на Община Созопол

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, обл. Бургас, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 8-Z-1237/16.10.2020г. на Кмета на Община Созопол, по реда чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ, че са налице основанията на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и чл.81, ал.4 от ЗУТ за разрешаване изменение на на ПУП- ПРЗ в обхват на УПИ IIІ-5192 / ПИ с идентификатор 67800.5.903 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол, с което от УПИ IIІ-5192 /ПИ с идентификатор 67800.5.903 по КК на гр.Созопол / в м.”Буджака”, з-ще на гр.Созопол, се обособяват два нови УПИ и улица тупик, както следва: УПИ І-5.903 с площ 568 кв.м. и УПИ ІІ-5.903 с площ 568 кв.м., и двата с отреждане „За вилни сгради”, с предвидено в тях ново свободно застрояване, показано с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП за зона „Б“ по ЗУЧК и устройствена зона с особена териториално-устройствена защита Ов1/10*, както следва: Плътност на застрояване до 20% , Нмах до 7,00 метра, Кинт до 0.8 и минимално озеленена площ 50%, като ? от нея да е за дървесна растителност. Обособява се задънена улица с о.т. 152а-152б с ширина 3,50м., осигуряваща достъп до новообособените УПИ.

Проектът да се изготви в обем и съдържание , съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и ЗУЧК, в съответствие с действащ ОУП на Община Созопол. Изменението на ПУП-ПРЗ подлежи на съгласуване с МК, съгласно разпоредбата на чл.125,ал.6 от ЗУТ. Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30