НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТОбщина Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2, изречение 2 и 3 от ДР на ЗУТ, съобщава на собствениците на ПИ 67800.7.531 по КК на гр.Созопол:„ИНДИГО“ ООД в м. „Мапи“, землище гр.Созопол, Заповед №8-Z-1170/30.09.2020г. на Кмета на о

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2, изречение 2 и 3 от ДР на ЗУТ, съобщава на собствениците на ПИ 67800.7.531 по КК на гр.Созопол:„ИНДИГО“ ООД в м. „Мапи“, землище гр.Созопол, Заповед №8-Z-1170/30.09.2020г. на Кмета на о

  • ПДФ
  • Печат

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Созопол /ЕКАТТЕ – 67800/, ОБЛАСТ Бургас, на основание §4, ал.2, изречение 2 и 3 от ДР на ЗУТ, съобщава на собствениците на ПИ 67800.53.32 по КК на гр.Созопол:„ИНДИГО“ ООД в м. „Мапи“, землище гр.Созопол, Заповед №8-Z-1170/30.09.2020г. на Кмета на община Созопол е одобрен ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот 67800.53.28 по КК на гр.Созопол в м. „Мапи“, землище гр.Созопол, с отреждане „За сгради за курорт и КОО“.

Проектът се намира в Дирекция в Дирекция „УТСК“ при Община Созопол, пл. ‘‘Хан Крум‘‘№2,ет.2,стая №29 и може да се разглежда от заинтересованите.

Заповедта може да се обжалва в 14 / четиринадесет / дневен срок от поставяне на настоящето съобщение на таблото за обявление в сградата на общината и на интернет страницата на общината, до Административен съд, чрез Община Созопол.

На основание §4, ал.2 от ДР на ЗУТ, долуподписаните удостоверяваме, че на 22.10.2020год., след изтичане на срока по чл.128, ал.5 от ЗУТ, горното съобщение е свалено от информационното табло и от интернет страницата на общината.

07.10.2020 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Магдалена Парашкевова Петранка Гечева

/Ст.специалист в Д-я „УТСК/ /Гл. специалист в Д-я „УТСК“/

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30