НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТСъобщение/уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61 и чл.18а от АПК, за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.53.66,по КК на гр.Созопол, м."Мапи", землище на гр.Созопол

Съобщение/уведомление по §4, ал.2 от ДР на ЗУТ и чл.61 и чл.18а от АПК, за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.53.66,по КК на гр.Созопол, м."Мапи", землище на гр.Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

СЪОБЩЕНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол / ЕКАТТЕ 67800/, област Бургас, на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ, чл.61 и чл.18а от АПК, съобщава на:

· Собствениците /съсобствениците/ на поземлени имоти с идентификатори 67800.53.66, 67800.42.42, 67800.53.78 и 67800.53.133, по КК на гр.Созопол,

че със съобщение №УТ-2117-22-5/03.09.2020год., на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, е обявена на заинтересуваните страни, Заповед №8-Z-1053/02.09.2020год., на Кмета на Община Созопол, с която е одобрен Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.53.66, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, землище на гр.Созопол. С проекта се предвижда от ПИ67800.53.66 да се обособят два нови урегулирани поземлени имота: УПИ II-53.203, с отреждане за изграждане на сгради за отдих и курорт и УПИ III-53.204, с отреждане за изграждане на трафопост.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение /уведомление на информационното табло на общината и на интернет страницата на общината.

Дата на поставяне: 12.10.2020 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – Магдалена Парашкевова

гл. специалист в Дирекция „УТСК” ст. специалист в Дирекция „УТСК“

Дата за сваляне: 26.10.2020 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – Магдалена Парашкевова

гл. специалист в Дирекция „УТСК” ст. специалист в Дирекция „УТСК“

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30