НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТСъобщение/уведомление по §4, ал.2, от ДР на ЗУТ, чл.61 и чл.18а от АПК, за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.8.70 и ПИ67800.8.149, по КК на гр.Созопол, м."Буджака", землище на гр.Созопол.

Съобщение/уведомление по §4, ал.2, от ДР на ЗУТ, чл.61 и чл.18а от АПК, за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ67800.8.70 и ПИ67800.8.149, по КК на гр.Созопол, м."Буджака", землище на гр.Созопол.

  • ПДФ
  • Печат

 

СЪОБЩЕНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Созопол / ЕКАТТЕ 67800/, област Бургас, на основание §4, ал.2, от ДР на ЗУТ, чл.61 и чл.18а от АПК, съобщава на:

· Собствениците /съсобствениците/ на поземлени имоти с идентификатори 67800.8.70, 67800.8.1017, 67800.8.149, 67800.8.69, 67800.8.1000, 67800.8.72 и 67800.8.74, по КК на гр.Созопол,

че със съобщение №УТ-2117-26-5/25.08.2020год., на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, е обявена на заинтересуваните лица, по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, Заповед №8-Z- 1006/24.08.2020г., на Кмета на Община Созопол, с която е одобрен Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна предназначението и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67800.8.149, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“ и ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ XLII-8070 и улица – тупик, представляващи ПИ с идентификатор 67800.8.70 по КК на гр.Созопол, частна собственост, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол. С проекта се предвижда от ПИ67800.8.149 и ПИ67800.8.70 да се обединят в един нов УПИ XLII-8.70, 8.149, с отреждане за изграждане на вилни сгради.

Заповедта може да се обжалва до Административен съд, чрез общинска администрация – Созопол, в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение /уведомление на информационното табло на общината, на интернет страницата на общината и залепването му на сграда или на входна врата на поземлените имоти, които са застроени.

Дата на поставяне: 24.09.2020 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – инж.Илияна Лулева

гл. специалист в Дирекция „УТСК” гл. експерт в Дирекция „УТСК“

Дата за сваляне: 08.10.2020 година

Длъжностни лица:

1. 2.

Петранка Гечева – инж.Илияна Лулева

гл. специалист в Дирекция „УТСК” гл. експерт в Дирекция „УТСК“

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

ноември 2020
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30