Начало

Проект на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа ...

  • ПДФ
  • Печат

Предложение за приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, палковете и други териториите на населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2019 година.

 

            На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, внасям за одобрение в Общински съвет- Созопол проект на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, палковете и други териториите на населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2019 година /Приложение №1/.

            Съгласно чл.28, ал.4 от ЗВА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 30 дни, община Созопол чрез настоящето публикуване, предоставя възможност на заинтерисованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта.

           

            Съгласно чл.66 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Созопол, приема ежегодно план-сметка на разходите за осъществяване на дейностите по поддържане на чистотата на територията на Община Созопол.

            В тази връзка е изготвен проект на план-сметка за планираните приходи и необходимите разходи за осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането им в депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване във всички населени места на територията на Общината.

При разработване на проекта на план-сметката са спазени следните принципи:

  • Предвидените средства да гарантират необходимите разходи за осъществяване на дейностите свързани с битовите отпадъци, в т.ч. и за разходите за отчисления за изграждането на нови съоръжения за третиране на битовите отпадъци, включително и разходите по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;
  • Осигуряване на средства за почистване на нерегламентирани сметища;
  • Подобряване на качеството на живот на хората чрез поддържане на една чиста жизнена среда;
  • Достигане на по-висока степен на събираемост на определената такса за битови отпадъци.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет- Созопол следния

 

                        ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа и други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, палковете и други териториите на населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2019 година./Приложение №1/.
Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (plan_smetka_2019.doc)Приложение №1 - План-сметка2785 Kb
scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2021
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031