Начало

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

  • ПДФ
  • Печат

 


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 001 населено място ГР.СОЗОПОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНЕЛИЯ ЖЕЛЕВА ЖЕЛЕВА
2. ДИАНА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА
3. КАЛИН СТОЙНЕВ ПОРОЖАНОВ
4. КОНСТАНТИН АНДРЕАС МАРБУРГ
5. МАРИЯ КОЙЧЕВА БАКАЛОВА
6. МАРИЯ СТЕФАНОВА МИЛЕВА
7. МАРИЯ ЯНЕВА ГОГОВА
8. СНЕЖИНА КАЛИНОВА МАРБУРГ






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 002 населено място ГР.СОЗОПОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА
2. ВЯРА КОСТАДИНОВА МАРКОВА
3. ИВАН ТОШЕВ МАРКОВ
4. КРАСИМИРА ЕМИЛОВА ЙОСИФОВА
5. НАТАЛИ БОРИСОВА ЕВТИМОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 003 населено място ГР.СОЗОПОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЙОВЧЕВ
2. ГЕОРГИ ЯНЕВ ВЪЛКОВ
3. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАСКАЛОВ
4. ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАНДОВ
5. ИВАН КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
6. ИЛИЯ ДИМОВ ПАНАЙОТОВ
7. МИЛКА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
8. МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ
9. НЕЛИ СТОЯНОВА ДАСКАЛОВА
10. ПЕНКА НЕДЕВА ВЪЛКОВА
11. РУМЕН КОЛЕВ КАЙРЯКОВ
12. СИЛВИЯ ДЕЛЕВА ИВАНОВА
13. СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ДАСКАЛОВ
14. СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЮМОВ
15. ХРИСТО ДИМОВ ДИМИТРОВ
16. ЯНИ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 004 населено място ГР.СОЗОПОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АНДРЕЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
2. АТАНАС ЖЕЛЕВ ДЕЛИПЕТКОВ
3. ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА ЖАВОВА
4. ДОНЧО ПЕТРОВ ДОНЕВ
5. ЗОЯ АТАНАСОВА МИХОВА-РАЕВА
6. ИВАН МАРГАРИТОВ БОДУРОВ
7. КЕТИ СТОЯНОВА КАРАЧОЛОВА
8. ЛЮДМИЛА КАЛОЯНОВА ИВАНОВА
9. МИЛАН ЖЕКОВ МИЛАНОВ
10. НАДКА БЕЛЧЕВА ДЖОНСТЪН
11. ПЕТЪР ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ
12. РУМЕН ДОБРЕВ ИВАНОВ
13. СТЕФАН ЖЕЛЕЗОВ РАЕВ
14. ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 005 населено място ГР.СОЗОПОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПАУНОВ
2. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПАУНОВ
3. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СОТИРОВ
4. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ
5. ГЕОРГИ ЖИВКОВ ДИМИТРОВ
6. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ФИДАНОВ
7. ДИМИТРИНКА СОТИРОВА ВИДЕВА
8. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА СОЛУЕВА
9. ЕМИЛ СТОЯНОВ РУСИНОВ
10. ЖУЛИЯНА СТЕФАНОВА АЗОВА
11. ИРИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
12. КОМНЯ СТОЯНОВА ЩЕРЕВА
13. КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ПАЗВАНТОВА
14. КРИСТИНКА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА
15. ЛЮДМИЛА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
16. МАНОЛ НИКОЛАЕВ ПАЗВАНТОВ
17. МАРИЯ СТОЯНОВА ЯВАХЧОВА
18. МИМА ВАСИЛЕВА ФИДАНОВА
19. НИКОЛА АТАНАСОВ НИКОВ
20. ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
21. ПЕТЯ ЖИВКОВА ГЕРАСИМОВА-ПАУНОВА
22. РУСИ ВАСИЛЕВ РУСЕВ
23. РУСКА АПОСТОЛОВА КАРАБАДЖАКОВА
24. СТОЯН КИРИЛОВ ПАЗВАНТОВ
25. ТОДОРКА КИРИЛОВА ПАЗВАНТОВА-ПЕЛОВСКА
26. ТОНКА СТАМАТОВА СОТИРОВА
27. ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЮМОВА
28. ЯНА ИВАНОВА ДОБРЕВА
29. ЯНИСЛАВ ДИМИТРОВ АЗОВ






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 006 населено място ГР.СОЗОПОЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАЛЯ ДИМИТРОВА ПЕЕВА
2. ДИМО СТОЯНОВ ЦВЯТКОВ
3. ИЛИЯН ДИМИТРОВ ШУРЕЛОВ
4. КАЛОЯН ГАЛЕВ АНГЕЛОВ
5. МАРИН СТОЯНОВ ПАЗВАНТОВ
6. МАРИЯ ГЕНОВА ДУБАРАДЖИЕВА
7. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
8. МАРИЯ ТОДОРОВА ШИВАЧЕВА
9. РАДКА ИЛИЕВА НЕНОВА
10. СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
11. ТАНЯ ЙОСКОВА ДОБРЕВА
12. ТОДОРКА КОСТОВА БОЗУКОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 008 населено място С.АТИЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИРИНКА ЕВТИМОВА КИРОВА
2. КРИСТИНА ИВАНОВА АЙРЯНОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 009 населено място С.АТИЯ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ НИКОЛОВ
2. ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ
3. МАРИНКА ТОДОРОВА РАДЕВА
4. НЕДКО СТЕФАНОВ ЧАНЕВ
5. НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
6. ПАНЧО ФИЛИПОВ ПАНЧЕВ
7. ПЕНКА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
8. ПЕТЯ АНГЕЛОВА ПАНЧЕВА
9. СЕВГИН ФИКРЕТОВ ХАСАНОВ






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 011 населено място С.ГАБЪР

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕЛИКА ДИМИТРОВА ПЕТМЕЗЧИЕВА
2. ДОБРИ ВЕЛИКОВ КАВАЛЕРОВ
3. МИТРА ДИМОВА СТОЯНОВА
4. РОСЕН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 012 населено място С.ЗИДАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА СТОЕВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 013 населено място С.ЗИДАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. СТЕФАН МИТКОВ АРНАУДОВ






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 015 населено място С.ИНДЖЕ ВОЙВОДА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГРОЗДАН КОЙЧЕВ ГРОЗЕВ
2. РАДА ИЛИЕВА ГАЙДАРЖИЕВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 016 населено място С.КРУШЕВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АТАНАС ГЕОРГИЕВ КЮМУРДЖИЕВ
2. БОЙКА РУСЕВА ТАШКЪН
3. КРЪСТИНА АНГЕЛОВА КЮМУРДЖИЕВА
4. МИНКА ИВАНОВА ВОЙКОВА
5. РЕДВАН ШАБАНОВ МУСТАФОВ
6. ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
7. ХАЙРИЕ ХАСАН СТАМЕНОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 018 населено място С.РАВАДИНОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИРИНА СТОЯНОВА ЖЕЛЕВА
2. НАДКА ВАСИЛЕВА МИЛЕВА
3. СИЙКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 019 населено място С.РАВНА ГОРА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. АЙТЕН АХМЕД ДЕНИЗ
2. ДЕМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
3. ЛЮДМИЛА МАРТИНОВА СТОЯНОВА
4. МАРИЯНА СТАВРЕВА АНГЕЛОВА
5. МИЛКА БЛАГОЕВА ИВАНОВА
6. НИКОЛАЙ МАРИНОВ МИЛЕВ
7. РОСИЦА МАРТИНОВА СТОЯНОВА
8. РУМЕН ЕМИЛОВ РУСАНОВ
9. РУСКА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА
10. СТАВРИ СТАВРЕВ АНГЕЛОВ
11. ФЕИМ СЮЛЕЙМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ
12. ХРИСТИНА ЕМИЛОВА РУСАНОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 020 населено място С.РОСЕН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕСЕЛИН МАВРОДИЕВ РАЙЧЕВ
2. ГАНЧО АНГЕЛОВ МАРИНОВ
3. ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
4. СТЕФАНИЯ СТОЯНОВА ВЕЛИКОВА
5. СУЛТАНКА ТЕНЕВА ИВАНОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 021 населено място С.РОСЕН

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. КРАСИМИРА ЕЛЕНКОВА СТОЯНОВА
2. РУСКО ТОДОРОВ РУСКОВ






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 022 населено място ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БЛАГОВЕСТА СТАМОВА СТАМОВА
2. ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЬОСЕВ
3. ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
4. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
5. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПАВЛОВ
6. ИВАН РУСЕВ РУСЕВ
7. ИВАН СИМОВ СТЕФАНОВ
8. ПЕТКО НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ
9. СТОЙНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА






СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 26 март 2017 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област БУРГАС Община СОЗОПОЛ
секция № 023 населено място ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на избирателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАНЯ НИКОЛАЕВА КАРАСТОЯНОВА
2. ИВЕЛИНА ДИНКОВА ДИМИТРОВА
3. НАЙДЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
4. ПЕНКА ПЕЙКОВА КОЛЕВА
5. ПЕТКО МИХАЙЛОВ ПОЛИМЕНОВ
6. СТОЯН НИКОЛАЕВ КАРАСТОЯНОВ
7. ТАНЯ ТОДОРОВА ТЕНЕВА

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

август 2019
пвсчпсн
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031