Начало

Конкурс за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол

  • ПДФ
  • Печат

 

ОБЩИНА  СОЗОПОЛ

На основание чл.217, ал.3 от ЗПУО, чл.91 от КТ и  във връзка със Заповед № 8-Z-48 /06.01.2016г. на Кмета на община Созопол

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на ДГ „Делфинче” гр.Черноморец, община Созопол, при следните условия:

 

  1. Кратка характеристика  за длъжността:

Директорът на  детската градина :

-   организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската градина;

-   спазва и прилага държавните образователни  изисквания;

-   осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

-  представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица, в съответствие с предоставените му правомощия.

  1. Изисквания към кандидатите

1.Висше образование, специалност „Предучилищна педагогика”

2.Образователно-квалификационна степен „Магистър” или „Бакалавър”

3.Професионален педагогически опит най-малко 5 години.

4.Да отговаря на изискванията по чл.215, ал.1 на  ЗПУО : да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, да не са лишени от правото да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и психически отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба издадена от министъра на здравеопазването и съгласувана с министъра на образованието и науката.

  1. Необходими документи за участие в конкурса

1.Заявление до Кмета на община Созопол/ свободен текст /

2.Подробна автобиография /CV/

3.Диплома за завършено висше образование /копие /

4.Сертификат за компютърна грамотност, ако е на лице такъв

5.Лична карта /копие/

6.Документи за научно звание или научна степен, за професионална квалификационни степени, ако кандидатът притежава такива

7.Документ, доказващ осигурителния стаж и  професионален  опит /препис–извлечение от трудова книжка, осигурителна книжка, УП3 /

8.Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „директор” на детска градина.

9.Свидетелство за съдимост /актуално /

10.Други документи по преценка на кандидата.

Кандидатите подават ксерокопие на документите си в Общинска администрация Созопол, като представят оригиналите за сверяване.

  1. Начин за провеждане на конкурса

1.Допускане по документи

2.Решаване на тест и провеждане на събеседване

V. Срок и място за подаване на документи

1.Документите ще се приемат всеки ден, в рамките на работното време, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в общински вестник „Созопол”, във  фронт-офиса на община Созопол .

За датата, часа и мястото за провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат уведомени писмено.

2.Длъжностната характеристика за длъжността и правилата за провеждане на конкурса ще бъдат предоставени на кандидатите в деня на подаване на документите, срещу подпис, в стая № 11 на Общинска администрация, Отдел „Образование”.

3.Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени съгласно чл.95, ал.2 от Кодекса на труда.

4.Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на сайта на община Созопол, както и на таблото за обяви и съобщения в сградата на община Созопол.

5.За справка и информация –тел.0550/22393

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2019
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031