Начало

Открита процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти за проект ”Улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63,местност Каваци/Мапи, землище гр. Созопол”

  • ПДФ
  • Печат

 

            На основание чл. 25 ал.1, във връзка с чл. 21 ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязъл в сила подробно устройствения план за ”Улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63,местност Каваци/Мапи, землище гр.Созопол, одобрен с Решение №846 от 28.03.2014г. на Общински съвет – Созопол, с оглед реализиране на проект на техническата инфраструктура, ”Улица с осови точки 72-71-70-57-58-59-60-61-62-63,местност Каваци/Мапи, землище гр.Созопол”,  Кметът на Община Созопол уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на следните  недвижими имоти:

 І. Площта от 72 кв.м. от 2421 кв.м. площ на целия имот, с идентификатор 67800.54.33 по ККР на гр. Созопол, местност Каваци(Мапи), с предназначение на имота – земеделска, НТП-изоставена орна земя.

Собственици на имота са както следва:

1.Емил Георгиев Гюров

2.ВасилГеоргиев Гюров

3.Никола Михайлов Казаков

Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител за целия имот е в размер на 1020.96 лв.(хиляда и двадесет лева и 96ст)лв.крайна сума и е разпределена както следва:

             1. За Емил Георгиев Гюров е в размер на 340,32 лв.;

             2. За ВасилГеоргиев Гюров е в размер на 340,32 лв.;

             3. За Никола Михайлов Казаков е в размер на 340,32 лв.;

ІІ. Площта от 112 кв.м. от 2055 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.54.41 по ККР на гр. Созопол, местност Каваци(Мапи), с предназначение на имота – земеделска, НТП-изоставена орна земя. 

Собственици на имота са както следва:

1.Наследници на Стана Атанасова Стоянова;

1.1.Наследници на Илчо Атанасов Стоянов;

1.1.1.Димитър Илчев Стоянов;

1.1.2.Станка Илчева Явахчова;

1.1.3.Злата Илчева Кирчева;

1.1.4.Наследници на Стоян Илчев Стоянов;

1.2.Наследници на Марийка Атанасова Кирязова;

1.2.1.Недялка Стоянова Маврова;

1.2.2.Мария Стоянова Христова;

1.2.3.Иванка Стоянова Йорданова;

1.2.4.Ирина Стоянова Желева;

1.3.Кирчо Стамов Мавров;

1.4.Атанас Стамов Кирязов;

1.5.Ирина Стамова Георгиева.

Равностойното парично обезщетение за описания по-горе в т. ІІ отчуждаващ се имот, съобразно притежаваната собственост, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител е в размер на 1588 лв.( хиляда петстотин осемдесет и осем)лв. крайна сума и е разпределена както следва:

1.За Димитър Илчев Стоянов е в размер на 264,67 лв. ;

2.За Станка Илчева Явахчова е в размер на 264,67 лв. ;

3. За Злата Илчева Кирчева е в размер на 264,67 лв.;

4. За Недялка Стоянова Маврова е в размер на 49,62 лв.;

 5. За Мария Стоянова Христова е в размер на 49,62 лв.;

6. За Иванка Стоянова Йорданова е в размер на 49,62 лв.;

7. За Ирина Стоянова Желева е в размер на 49,62 лв.;

8. За Кирчо Стамов Мавров е в размер на 198,50 лв.;

9. За Атанас Стамов Кирязов е в размер на 198,50 лв.;

10. За Ирина Стамова Георгиева е в размер на 198,50 лв..

ІІІ. Площта от 1873 кв.м. от 34775 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.54.4 по ККР на гр. Созопол, местност Каваци(Мапи) с предназначение на имота – земеделска, НТП-за къмпинг,мотел.

Собственици на имота са както следва:

1. „Хелио Турс” АД, ЕИК 102004621.

Равностойното паричното обезщетение за описания по-горе отчуждаващ се имот, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител и е в размер на 2506.07 лв.(две хиляди петстотин и шест лева и 7ст)лв.  крайна сума и е разпределена както следва:

1.За „Хелио Турс” АД, ЕИК 102004621е в размер на 2506.07 лв.

            IV.   Площта от 71 кв.м. от 4092 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.54.30 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП изоставена орна земя. 


Собственици на имота са както следва:

1.Димитрина Вълчева Кунева

2.Наследници на Парашкев Тодоров Чапевов

2.2.Тодор Парашкевов Чапевов

2.3.Наследници на Димитър Парашкевов Чапевов

2.3.1.Александра Томова Чапевова

2.3.2.Ася Димитрова Чапевова

Равностойното паричното обезщетение за описания по-горе отчуждаващ се имот, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител и е в размер на 935.07 лв.( деветстотин тридесет и пет лева и 7 ст)лв. крайна сума и е разпределена както следва:

1.За Димитрина Вълчева Кунева е в размер на 467,53 лв.;

2.За Тодор Парашкевов Чапевов е в размер на 233,76 лв.;

3.За Александра Томова Чапевова е в размер на 116,89 лв.;

4.За Ася Димитрова Чапевова е в размер на 116,89 лв.;

           V. Площта от 199 кв.м. от 1889 кв.м. площ на целия имот с идентификатор 67800.54.44 по ККР на гр. Созопол, с предназначение на имота – земеделска НТП-друг вид нива. 
Собственици на имота са както следва:

1.Наследници на Тодорка Мурджева Стамова;

   1.1.Николинка Тончева Лахнева;

            2.Наследници на Вълка МурджеваПаскалева;

               2.1.Калина Георгиева Димитрова;

               2.2.Живко Георгиев Димитров;

               2.3.Златка Георгиева Паскалева-Баналиева.

Равностойното паричното обезщетение за описания по-горе отчуждаващ се имот, е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител и е в размер на 2822 лв.( две хиляди осемстотин двадесет и два лева )лв. крайна сума и е разпределена както следва:

1.За Николинка Тончева Лахнева е в размер на 1411,00 лв.;

2.За Калина Георгиева Димитрова е в размер на 470,33 лв.;

3.За Живко Георгиев Димитров е в размер на 470,34 лв.;

4.За Златка Георгиева Паскалева-Баналиева е в размер на 470,33 лв.;

 

 

            Правоимащите лица следва да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението за отчуждавания имот.

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Кмет

на Община Созопол

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юни 2020
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930