Начало

З А П О В Е Д

  • ПДФ
  • Печат

З А П О В Е Д

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание  чл.44 ал.2 от ЗМСМА и чл.124а ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ, предложение с изх.№ 7-94-Г-85/3/ 07.02.2014 год. на главния архитект на община Созопол за разрешаване изработването на подробен устройствен план-  плана за регулация и  застрояване на част от урбанизирана територия за   имот пл.№1447 в кв.87 по плана на гр. Созопол /идентификатори: 67800.503.44, 67800.503.372,67800.503.373, 67800.503.374 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището/, заявление с вх.№7-94-Г-87/04.07.13 г. ,скица предложение съгласно чл.135 ал.2 от ЗУТ,одобрено задание по чл.125 от ЗУТ с вх.№7-94-Г-85/2/06.02.2014 г., Становище изх.№5628/07.08.2013г. на РИОСВ-Бургас и предвид чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ,

Д О П У С К А М :

Да се проведе процедура за изменение на ПУП- план за регулация и застрояване на имот № 1447 в кв.87 по плана на гр. Созопол / идентификатори: 67800.503.44, 67800.503.372, 67800.503.373, 67800.503.374 по кадастрална карта на гр. Созопол и землището, одобрена със Заповед № РД 18-60/2007 г./ съгласно приложеното от заявителя задание с вх.№7-94-Г-85/2/06.02.2014 г. и скица-предложение, като промяната се състои в образуване на три нови УПИ с №№ І-44,372,373,374, ІІ-44,372,373,374 и ІІІ-44,372,373,374 с площ съгласно квотите за собственост на наследниците, както и новопроектирана улица-тупик с ширина 3,50м. В новопроектираните УПИ да се предвиди ново, основно застрояване за изграждане на жилищни сгради със следните застроителни показатели: плътност на застрояване-=60%, Кинт.=1,5, озеленена площ- 60%, от които ? дървесна разстителност, Нмах.=10,00м.

Заповедта спира прилагането на ПУП в посочения имот съгласно чл.135 ал.6 от ЗУТ.

Главният архитект да издаде скица с виза.

Заповедта да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б ал.1 от ЗУТ с настоящата заповед се одобрява представеното задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

Същата не подлежи на обжалване съгласно чл.124б ал.4 от ЗУТ.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

е-вестник

Вестник "Созопол"

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

юли 2019
пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031