Начало

Еднократни помощи ще получат родителите на първокласници и осмокласници

Дирекция „Социално подпомагане” – Созопол уведомява гражданите, че приема заявления– декларации за еднократни помощи за ученици записани за първи път в първи и осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 г. в размер на 300,00 лв.
Еднократната помощ се отпуска по настоящ адрес на семействата, чиито деца са записани в първи и осми клас на държавно или общинско училище, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството. Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето. Еднократна помощ за ученици, записани в първи и осми клас, се отпуска въз основа на заявление декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
Социалните работници по район ще приемат заявления- декларации по образец в сградата на дирекцията на пл. „Черно море” №1, ИРМ- Приморско – на ул. “Ропотамо“ № 50, както и в кметствата по населени места на община Созопол и община Приморско по утвърден график.
Към заявлението декларация се прилагат следните документи:
1. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в първи или осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
2. Медицински протокол на ЛКК - в случаите за деца по здравословни причини
3. Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;
4. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично);
При необходимост социалните работници могат да изискат и други документи.
Заявлението декларация се подава след записване на детето в първи или осми клас, но не по-късно от 15 октомври на учебна година 2021/2022 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.
Еднократната помощ се изплаща на два пъти, като:
1. петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането и;
2. петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.
Еднократна помощ за ученици, записани в първи/осми клас, се отпуска само веднъж за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в първи/осми клас.
Помощта се възстановява, ако детето/ученикът:
1. не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
2. не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
3. в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.
За установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 1 дирекциите "Социално подпомагане" извършват проверка в срок два месеца от започването на учебната година.
За повече информация се обърнете към социалния работник по район или на тел: 0550/ 2 -24 -19 за община Созопол и 0550/3-27-51 за община Приморско.
scroll back to top
 

Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год.

Община Созопол в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год. Удължаването на проектните дейности е на база подписано Допълнително споразумение между Агенция за социално подпомагане и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Срок на изпълнение на Договора от 31.12.2021 г. става 31.12.2022 година.

От месец ноември 2016г. със стартирането на Втори етап на проекта заработи Областен модел на управление, като за Област Бургас предоставянето на услугата "Приемна грижа" се извършва в следните общини партньори: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Средец, Созопол, Сунгурларе и община Малко Търново.

Областният екип по приемна грижа /ОЕПГ/ включва пет социални работника и началник екип, обслужващи приемните семейства от общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Сунгурларе, Созопол и Средец.

Към 31.08.2021г. в Община Созопол има едно утвърдено семейство с настанено дете.

Съобразно Плана за развитието на услугата приемна грижа за 2021г. от Заседание на КПГ №2/22.02.2021 и на КПГ №3/22.04.2021г. на Консултативният експертен съвет (КЕС) за област Бургас, бяха одобрени конкретен брой нови потребители на услугата, разпределени по общини, като за oбщина Созопол - 2 нови професионални приемни семейства.

Вследствие на заложения брой нови кандидати за приемни семейства, анализът сочи, че е необходимо предприемането на конкретни мерки за тяхното изпълнение.

Като цел за развитието на услугата „приемна грижа“ в област Бургас, ОЕПГ -Бургас, съвместно с РДСП - Бургас и ОЗД към ДСП – гр. Созопол стартира инициатива за набиране на кандидати за приемни семейства за общините-партньори по проект „Приеми ме 2015“, съобразно планираните по профил Приемни семейства, чрез популяризиране на услугата „приемна грижа“ на общинско ниво.

Желаещите да предоставят услугата „приемна грижа” за Община Созопол могат да се обърнат към социалните работници от Областният екип по приемна грижа, относно процедурата за кандидатстване, критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за приемен родител и финансовата обезпеченост на предоставящите услугата на адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон“ 39, Младежки културен център, имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , както и към оперативен счетоводител за община Созопол - Сияна Димитрова, на адрес: гр. Созопол, ул. Хан Крум" №2.

scroll back to top
 

ГОСТОПРИЕМСТВОТО НА СОЗОПОЛ „СОЗОПОЛСКА НАСЛАДА – ЦАРСТВО НА СМОКИНОВОТО СЛАДКО И ДАМГАТА“ 10 - 12 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

В края на лятото, Созопол се е сгушил в прегръдката на смокините. Смолистият им аромат се смесва с морския и се разнася един неповторим парфюм. Те са навсякъде – в малките дворчета, изникнали сякаш от зидовете на къщите, по пътечките към плажовете, надвиснали над скалите в морето, скрили с листата си някои параклиси, по каменните улички.
Ако смокинята е кралят, то дамгата е неговата красива кралица. Но, какво е дамгата? Десертът е уникален и историята му се пренася още от времето на византийските императори, преминава през турското владичество, а през Възраждането се превръща в церемониален за всеки голям празник, кръщене, сватба и става израз на почит и признателност към този, на когото е поднесен.
Днес този старинен сладкиш, хрупкав и напудрен със сладост, нежен като бяла снежинка може да се опита единствено в Созопол. Рецептата се пази и предава от майка на дъщеря или от свекърва на снаха. Малко са домовете, в които се пазят специалните формички, от които идва името на сладкиша – печат, белег, дамга. Той е нещо като реликва от стари времена, спомен, който се пробужда в нежния вкус на созополските дамги.
Ако за Вас времето е подходящо да посетите града, за да се насладите на есенното спокойствие на морето, да опитате нашите дамги и сладкиши със смокини, да посетите нашите гостоприемни обекти – ЗАПОВЯДАЙТЕ в Созопол.
Общински културен институт „Музеен център“ гр. Созопол Ви кани да посетите музеите в града – нашите гостоприемници:
- Археологически музей - гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ № 3
- Етнографски музей – гр. Созопол, ул. „Кирил и Методий“ №34
- Художествена галерия – гр. Созопол, ул. „Кирил и Методий“ №63
- Етнографска сбирка „Сватбата“ – гр. Созопол, пл. „Хан Крум“ № 3
- Център по занаяти – гр. Созопол, ул. „Божидар Димитров“ № 1
Регистрирайте се като посетител на събитието и получете своя отличителен знак „бандана“. Нашите специални подаръци, сувенири и изненади можете да получите в обект „Център по занаяти“ на Общински културен институт „Музеен център“ гр. Созопол.
ГОСТОПРИЕМЕН СОЗОПОЛ е един от най-старите градове на Европа, защото тук традициите са живи!
Събитието се организира в изпълнение на Дейност 7 по проект СВ005.2.23.004 „Созопол и Одрин – обединени за култура и туризъм“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg IPA CBC България – Турция 2014-2020.
ВАЖНО: Събитието се провежда в съответствие с изискванията на Заповед РД-01-748 / 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването. Предпазни маски и дезинфектанти са осигурени за всички гости. Посещението в обектите Гостоприемници се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.
Молим всички гости, да спазват изискванията за дезинфекция и дистанция.
Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Programme_bg.pdf)Програма758 Kb
scroll back to top
 

Започна Преброяване 2021

Дългоочакваният старт на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България бе даден в 0.00 ч. на 7 септември 2021 година. Вече е отворена Информационна система „Преброяване“ и всеки, който живее постоянно в България, може да се преброи онлайн до 17 септември. От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители чрез посещение на жилищата и домакинствата. Ако вече сте се преброили онлайн, е необходимо само да предадете на преброителя кода, който сте получили.
Важно! Преброителите не влизат в домовете Ви, процедурата се извършва пред входната Ви врата.
Преброй се тук!
Преброй се, защото си важен!
scroll back to top
 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2020 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси; чл. 14 от ЗМСМА и чл. 44,  ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол.

ОТПРАВЯМ НАСТОЯЩАТА ПОКАНА, с която каня всички граждани и заинтересовани  лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Созопол  за 2020 година,  което ще се проведе на 23.09.2021 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в киносалона на читалище „Отец Паисий“.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, обсъждането ще се проведе при спазване на въведените  противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Материалите за публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Общински съвет Созопол www.os-sozopol.org. Същите са налични и на място в сградата на Общински съвет Созопол на ул. „Аполония“ №34.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на следната електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , както и да се депозират в деловодството на общински  съвет до 20.09.2021 г.

Приложение: https://os-sozopol.org/index.php/otcheti/item/789-2020

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет СОЗОПОЛ

scroll back to top
 

Страница 8 от 373

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

октомври 2021
пвсчпсн
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031