Начало

График на мобилен събирателен пункт за месец май 2022 г.

Графикът - в прикачените файлове

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (depo1.jpg)график_156 Kb
Изтегляне на файла (depo2.jpg)график_227 Kb
Изтегляне на файла (depo3.jpg)график_328 Kb
scroll back to top
 

Поетапно се затваря за движение на МПС ул."Одеса"

От 04.05.2022 г., във връзка с ремонтни дейности, за движение на МПС се затваря ул. "Одеса". Улицата ще се затваря поетапно като първо в частта си от входа на МВР станция до ул. "Димитър Ташев". След приключване на дейностите в този участък ще бъде затворена отсечката от ул. "Димитър Ташев" до кръстовището с ул. "Републиканска".
Апелираме живущите в района да преместят паркираните автомобили и да бъде освободено пътното платно. Улицата няма да се затваря изцяло докато трае ремонтът. Движението ще бъде регулирано съгласно организацията на работата.
Община Созопол се извинява на гражданите за причиненото неудобство.
scroll back to top
 

Равна гора проведе традиционния си събор

Ковид мерките постепенно се отпускат, а ние се връщаме към обичаите и нормалния ритъм на живот.
След две години пауза започват традиционните селски събори, като първият на територията на община Созопол се проведе в село Равна гора. На 30-ти април футболен турнир събуди спортните страсти, а вечерта бе озвучена от най-добрите музиканти и певци на Странджа.
На следващия ден, 1-ви май, се проведоха традиционните народни борби, в които участие взеха над петдесет борци на възраст от 10 до 35 години. Основните средства за наградите на участниците бяха осигурени от Кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев.
Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (viber_изображение_2022-05-01_11-23-06-276.jpg)сн.1244 Kb
scroll back to top
 

Предстои обработка срещу кърлежи

Община Созопол информира жителите за предстоящи дезакаризационни обработки (срещу кърлежи) на тревни площи на територията на община Созопол съгласно следния график:
- Първа обработка: 04.05 – 10.05.2022 г.
- Втора обработка: 26.05 – 1.06.2022 г.
Посочените дати могат да бъдат променени при наличие на неблагоприятни метеорологични условия.
scroll back to top
 

З А П О В Е Д № 8-Z-382 от 27.04. 2022 год.

 

З А П О В Е Д

8-Z-382 от 27.04. 2022 год.

На основание чл. 15, ал.1 и ал.2 от Закон за черноморското крайбрежие/обн. ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./ и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и в изпълнение на Решение № 570 от 27 януари 2022г. на Общински Съвет Созопол и с оглед започване и протичане на туристическия сезон "Лято 2022година" на територията на гр. Созопол и община Созопол и при следните мотиви:

Да се регламентира реда за въвеждане и поетапно спиране на строително монтажни дейности за територията на морското крайбрежие в обхвата на община Созопол предприемане на необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и за изчистване на тротоарите и уличните платна, с цел подготовка и провеждане на туристическия сезон.

Съгласно разпоредбите на чл. 15,ал.1 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие за национални курорти са обявени гр.Созопол с РМС №89 от 1967г.(ДВ,бр.35 от 1967г.) и Ваканционно селище "Дюни" с РМС №45 от 2005г.(ДВ, бр.11 от 2005г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал.2 от Закон за устройство на черноморското крайбрежие може да се спира изпълнението на СМР и за останалите територии курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища (вилни и туристически селища) и къмпингите въз основа на решение на общински Съвет

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Спирам извършването на строително монтажни дейности за територията на гр.Созопол и в.с."Дюни", считано от 15 май 2022 г. до 1 октомври 2022г., включително вътрешните довършителни дейности и в този срок да се извършат ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация;

2. Спирам извършването на строително монтажни дейности в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси, ваканционните селища (вилни и туристически селища) и къмпингите по Черноморското крайбрежие съгласно датите и условията в приложение – Решение 570 от 27 януари 2022г. на Общински Съвет Созопол, неразделна част от настоящата заповед.

3. Участниците в процеса на строителството при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените  срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.

4.Изключения от забраните се допускат за:

4.1.Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица.

За обезпечаване изпълнението на горното и на основание чл.44, ал. 1, т.4 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:

Органите на МВР/респ.КАТ, да предприемат необходимите действия за организиране на пропускателни пунктове на подходящите места, с цел недопускане на никаква строителна и друга тежка механизация.

Заповедта да се обяви на всички заинтересовани лица чрез поставянето й на информационното табло в сградата на общинска администрация и чрез средствата за масово осведомяване, като препис от нея бъде публикуван в поне един местен ежедневник.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от нейното обявяване по реда на чл.84 от Административно процесуалния кодекс пред Административен съд Бургас. Обжалването не спира действието на Решение № 570 от 27.01.2022г.

Заповедта да се обяви на длъжностните лица за сведение и изпълнение. Заповедта да се обяви по реда на АПК.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ

Кмет на Община Созопол

 

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (препис 570.pdf)препис 570.pdf1342 Kb
scroll back to top
 

Страница 6 от 405

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2022
пвсчпсн
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031