Начало

19,2 % в община Созопол участваха в Националния референдум

2087 жители на община Созопол взеха участие в първия Национален референдум след демократичните промени у нас. От правоимащите гласоподаватели в общината, които са 10880 души 19,2% са упражнили правото си на глас.Най- високата избирателна активност е отчетена в с. Вършило, където близо 52% са гласували.Най- ниската избирателна активност е отчетена в с. Равна гора, където малко над 6% от жителите на созополското село са упражнили правото си да заявят позицията си за развитието на ядрената енергетика у нас.

scroll back to top

продължава>

 

Созопол се представя на борсата в Истанбул

Над 60 страни от Европа, Азия и Африка ще участват в 17-то международно туристическо изложение EMITT, което ще се проведе от 23 януари до 27 януари 2013 година.В изложбеният център Тюяп в Истанбул на площ 65 000 кв.м. ще се представят над 3000 фирми от чужбина и Турция. Отличителното на истанбулския Емит е, че на него се представят туристическите дестинации на всичките области на Турция, които са 81 на брой.Миналата година броят на посетителите е внушителната цифра 150 000 души, за тази година организаторите очакват още по- голям интерес.

scroll back to top

продължава>

 

Промяна в мястото за гласуване за хората с увреждания

Със заповед на кмета на община Созопол Панайот Рейзи се променя мястото за гласуване на хората с физически и зрителни увреждания на предстоящия Национален референдум.Те ще могат да гласуват в секция № 002,кино видео клуба в читалището на град Созопол.

Причината за промяната са възникнали неотложни строително монтажни дейности,които водят до невъзможност за ползване на рампата от избиратели с физически и зрителни увреждания.

scroll back to top
 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ПО ПРОЕКТ  „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

Договор BG051PO001-5.2.12-0009-C0001

 

Във връзка със заповед №8-Z-1167 от 18.09.2013г. на Кмета на Община Созопол и стартирането на проекта от 01.11.2013 се обявяват следните работни места:

scroll back to top

продължава>

 

Съобщение за конкурс за длъжността "Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства" - гр. Черноморец

О Б Щ И Н А    С О З О П О Л

 

 

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 8-Z-92/11.01.2013г.на кмета на Община Созопол

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността

Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция /за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/-град Черноморец

 

при следните условия:

 

1. Изисквания за заемане на длъжността:

?минимална образователна степен "магистър" в професионално направление от области "социални дейности", „терапия” и „рехабилитация”, „психология” и „логопедия” свързано с естеството на проекта;

?компетентност и опит при:

- прилагане на индивидуални и групови подходи за терапия и в обучението и интерактивни техники и технологии;

- опит в терапията, рехабилитацията и социалната интеграция на деца с комуникативни нарушения в областите на логопедията, неврологията, психотерапията, арт и музикотерапията, социалната работа;

- прилагане на презентационни учебни материали с оглед на спецификата на целевата група;

- изготвяне програми, учебни и информационни материали, които ще се мултиплицират и използват в дейността.

2. Начин на провеждане на конкурса: по документи и интервю

3. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

- заявление за участие в конкурса – свободен текст

- декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса  и/или с членовете на екипа за работа по проекта.

- заверени от кандидата копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността и естеството на професионалния опит;

- други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността

4. Документите следва да бъдат подадени в 1-месечен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен ежедневник, в деловодството на Община Созопол.

5. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол и Отдел „БЧР” и на сайта на Община Созопол, тел. за връзка 0550/2-57-11.

7. Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите при подаване на документите.СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС

 

за длъжността: Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция /за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/ обявен със заповед № 8- Z-92/11.01.2013 г. на Кмета на Община Созопол.


Конкурсната комисия, определена със 3аповед № № 8-Z-202/18.02.2013г. на Кмета на Община Созопол реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Димитър Йорданов Станев

2. Лидия Господинова Иванова

3. Красимира Николова Стаматова

Конкурсът с  кандидатите ще се проведе на дата: 27.02.2013г. от 14,00ч. в сградата на Община Созопол, за което те ще бъдат уведомени предварително чрез телефонен разговор или чрез e - mail.


СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС


за длъжността: Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция /за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/ обявен със заповед № 8- Z-92/11.01.2013 г. на Кмета на Община Созопол.


Конкурсната комисия, определена със 3аповед № № 8-Z-202/18.02.2013г. на Кмета на Община Созопол реши:

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  

Име, презиме, фамилия

Причини за недопускане

Николай Филипов Филипов

Не са представени документи удостоверяващи изпълнението на изискването за ? образование: висше; ? минимална степен – магистър, необходимо за заемането на конкурсната длъжност

 

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 

 Ръководител /Директор/ на Център за рехабилитация и социална интеграция /за деца с комуникативни и емоционално-поведенчески разстройства/ обявен със заповед  № 8- Z-92/11.01.2013 г. на Кмета на Община Созопол.

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Окончателен резултат

1.

Лидия Господинова Иванова

24.33

2.

Красимира Николова Стаматова

21.66

3.

Димитър Йорданов Станев

20.33

 


scroll back to top
 

Страница 304 от 344

е-вестник

Вестник "Созопол"

ВАЖНО! Профилът "Община Созопол" във Facebook.com не представя официално община Созопол.

e-paybaner

easypay

Център за подкрепа на жертви на социално насилие "Вселена"

Get the Flash Player To see this player.

ShellCorporate-UpstreamBanners-200x350px 20161201

fundburgas.org

май 2021
пвсчпсн
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31