НачалоОбщинска собственостКонцесии

Концесии

   Покажи # 
1 Концесия на аз. Факуда, намиращ се в землището на с.Равадиново, ЕКАТТЕ 61042 , общ завирен обем 121 000 куб.м. 30
2 Концесия на аз. Габър, намиращ се в землището на с.Равадиново, ЕКАТТЕ 61042 , общ завирен обем 130 000куб.м. 61

е-вестник

Вестник "Созопол"