НачалоОбразованиеПубликации

Образование / Публикации

31 Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2014 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец 435
32 Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2014 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 450
33 Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2014 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 412
34 Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2014 г. на ОУ с. Равна гора 446
35 Отчет за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2014 г. на ОУ с. Равна гора 486
36 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2014 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 496
37 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2014 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 439
38 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2014 г. на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Созопол 425
39 Отчет за изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2014 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец 469
40 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2014 г. на ОУ с. Крушевец 473

Страница 4 от 5

е-вестник

Вестник "Созопол"