НачалоОбразованиеПубликации

Образование / Публикации

21 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 267
22 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ с. Равна гора 308
23 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец 303
24 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Созопол 259
25 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 278
26 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 230
27 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 254
28 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 295
29 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 360
30 Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2014 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 329

Страница 3 от 5

е-вестник

Вестник "Созопол"