НачалоОбразованиеПубликации

Образование / Публикации

21 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 406
22 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 342
23 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ с. Равна гора 389
24 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец 387
25 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Созопол 322
26 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 357
27 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 294
28 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 316
29 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 340
30 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 422

Страница 3 от 5

е-вестник

Вестник "Созопол"