НачалоОбразованиеПубликации

Образование / Публикации

21 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 437
22 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 377
23 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ с. Равна гора 428
24 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец 412
25 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Созопол 342
26 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 395
27 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 315
28 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 338
29 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 357
30 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 442

Страница 3 от 5

е-вестник

Вестник "Созопол"