НачалоОбразованиеПубликации

Образование / Публикации

21 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 387
22 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 319
23 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ с. Равна гора 367
24 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец 367
25 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Созопол 308
26 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 340
27 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 274
28 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 302
29 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 332
30 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 404

Страница 3 от 5

е-вестник

Вестник "Созопол"