НачалоОбразованиеПубликации

Образование / Публикации

21 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 363
22 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 292
23 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ с. Равна гора 342
24 Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец 331
25 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Созопол 282
26 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Христо Ботев" - с. Зидарово 308
27 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 249
28 Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2015 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 271
29 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "Отец Паисий" с. Равна гора 311
30 Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г. на ОУ "П. К. Яворов" с. Крушевец 378

Страница 3 от 5

е-вестник

Вестник "Созопол"