НачалоЕкологияУведомления по НУРИОВОС

Уведомления по НУРИОВОС

91 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: - Реконструкция градски стадион в УПИ № 67800.503.573 № по КК на гр.Созопол 445
92 Уведомление за инвестиционно намерение: „Реконструкция градски стадион в УПИ № 67800.503.573 № по КК на гр.Созопол 482
93 Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на обект: „Изграждане на сграда за търговски дейности и офиси в ПИ №67800.1.103, местност „Герени”, землище на гр. Созопол, Община Созопол, Обл. Бургас” 822
94 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - възложител: "ИЗИ ШОП" АД гр. София 926
95 Уведомление от "СМАРТ БИЛД" ООД гр. Бургас по смисъла на чл. 4, ал. 1 и 2 от НУРИОВОС 597
96 Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на обект: "Изграждане на сградa за курортен отдих в поземлен имот с идентификатор № 81178.8.45, местност „Аклади” землище на гр. Черноморец, община Созопол” 931
97 Решение по ОВОС № БС-51-ПР/05.07.2012 г. 550

Страница 10 от 10

е-вестник

Вестник "Созопол"