НачалоЕкологияУведомления по НУРИОВОС

Уведомления по НУРИОВОС

71 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: “Реконструкция на съществуващи сгради, изграждане на сграда за персонала с обслужващи помещения и изграждане на 14 броя нови масивни едноетажни къщи за настаняване ... 317
72 Уведомления по чл.4 , ал.2 от НУРИОВОС за 3 бр. базови станции на "Теленор България" ЕАД 716
73 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: „Изграждане на дом за възрастни хора в УПИ VIII-общ, кв. 30 по плана на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас” 417
74 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот №121004, местност „Домуз ендек”, землище с.Росен, Община Созопол” 511
75 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: "Изграждане на две водни пързалки с открит развлекателен басейн, релакс басейн за възрастни и заведение за хранене в местност "Св. Агалина" гр. Созопол 488
76 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: "Изграждане на Оптична кабелна линия с трасе Бургас - Ахтопол" 1256
77 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: "Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр. Черноморец, община Созопол” 634
78 Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за обект: „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в ПИ № 134039 и № 134040, местност „Памуците”, землище с. Росен, Община Созопол“ 549
79 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: “Изграждане на десет сгради за отдих и курорт в имот №81178.5.359, м. Аклади, землище гр.Черноморец, Община Созопол” 923
80 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.92, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр. Черноморец, община Созопол” 1115

Страница 8 от 10

е-вестник

Вестник "Созопол"