НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
91 Обявление на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол 279
92 Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-1535/05.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол 395
93 на основание чл.128, ал.1 и ал.2 ЗУТ, и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за проект за ПУП-ПП на обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред новообразуван имот 134.134, зона по §4, с.Крушевец, общ.Созопол“ 378
94 Обявление основание чл.129 ал.1 от ЗУТ за одобрен проект за ПУП-ПП за обект „Уличен водопровод ПЕВП Ф 90 за водоснабдяване за поземлен имот № 81178.5.163 /идентичин с УПИ VІІ-5163/” в м.“Аклади“ з-ще гр.Черноморец 358
95 Решения № 1382, 1383, 1384 и 1390 от 17.09.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 554
96 Решение № 1349 от 31.07.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 296
97 Обявление на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за изработен ПУП - ПП за обект: „Отклонение от съществуващ главен водопровод – клон II от водоем „Каваци“, за захранване на уличен водопровод за вилно селище в УПИ IV-10416,10525,10552, местност „Ачмалъци“ 459
98 Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-1271/14.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол 383
99 Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-1237/10.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол 355
100 Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-1207/04.09.2015 г. на Кмета на Община Созопол 389

Страница 10 от 24

е-вестник

Вестник "Созопол"