НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
81 Решения № 131 и 132 от 29.01.2016 г. на Общински съвет гр. Созопол 235
82 Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-208/02.02.2016 г. на Кмета на Община Созопол 302
83 Обявление на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за изработен проект на ПУП – ПП за обект: ел. захранване на жилищна сграда – Кабел НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред новообразуван имот 134.131, зона по §4, с.Крушевец, общ.Созопол 254
84 Решение № 86 от 22.12.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 295
85 Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-60/12.01.2016 г. на Кмета на Община Созопол 317
86 Заповед № 8-Z-96 от 13.01.2016 г. на Кмета на Община Созопол за премахване на незаконен строеж "Въздушна кабелна мрежа" в строителните граници на гр. Черноморец 391
87 Решение № 89 от 22.12.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 363
88 Решение № 91 от 22.12.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 304
89 Решения № 48, 51, 52 и 54 от 30.11.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 353
90 Обявление основание чл.129 ал.1 от ЗУТ за обнародван проект за ПУП-ПП за обект: „ Външен водопровод „ за УПИ ІV-3192 /ПИ81178.3.192 / в м.“Акра“, з-ще гр. Черноморец 388

Страница 9 от 24

е-вестник

Вестник "Созопол"