НачалоОбяви и съобщенияОбявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
71 Решение № 86 от 22.12.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 275
72 Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-60/12.01.2016 г. на Кмета на Община Созопол 290
73 Заповед № 8-Z-96 от 13.01.2016 г. на Кмета на Община Созопол за премахване на незаконен строеж "Въздушна кабелна мрежа" в строителните граници на гр. Черноморец 363
74 Решение № 89 от 22.12.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 341
75 Решение № 91 от 22.12.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 283
76 Решения № 48, 51, 52 и 54 от 30.11.2015 г. на Общински съвет гр. Созопол 334
77 Обявление основание чл.129 ал.1 от ЗУТ за обнародван проект за ПУП-ПП за обект: „ Външен водопровод „ за УПИ ІV-3192 /ПИ81178.3.192 / в м.“Акра“, з-ще гр. Черноморец 364
78 Обявление на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ за изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабели 20kV от БКТП „Клен“ в ПИ67800.45.482 до нов БКТП в ПИ678/00.10.717 (УПИ VI-10433, 10397, 10398), местност „Ачмалъци“, землище гр.Созопол 256
79 Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ - Заповед № 8-Z-1535/05.11.2015 г. на Кмета на Община Созопол 365
80 на основание чл.128, ал.1 и ал.2 ЗУТ, и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за проект за ПУП-ПП на обект: „Кабел НН от съществуващ КРШ до нов КРШ пред новообразуван имот 134.134, зона по §4, с.Крушевец, общ.Созопол“ 341

Страница 8 от 22

е-вестник

Вестник "Созопол"